Není žádným tajemstvím, že policisté každý rok o prázdninách pořádají pravidelné bezpečnostní akce. Není to ale lov na neukázněné řidiče, ale spíše prevence, protože jak známo, někteří šoféři, hlavně ti v silných vozidlech, úderem léta ztrácí veškeré zábrany v sešlápnutí plynu.

Ale protože policisté nemohou být všude, v některých městech uzavřeli koordinační dohodu se strážníky. Ti tak mohou nejen měřit rychlost, ale sledovat i dodržování dalších přestupků. Dokladem toho je například strážník – cyklista v Mladé Boleslavi, jehož při neuvěřitelném výkonu viděl instruktor autoškoly.

„Je vidět, že strážníci nejsou žádná ořezávatka. 
V autě jsme zaregistrovali, že se k nám na křižovatce blíží auto, které ji projelo evidentně na červenou. Než jsme se rozjeli, prosvištěl kolem nás strážník na kole a jak jsem později mohl vidět, řidiče dostihl a pokutoval," pochválil na facebooku městskou policii instruktor autoškoly.

Měří i v Mnichově Hradišti

Na řidiče, kteří si nelámou hlavu nejen s dodržováním padesátky v Mnichově Hradišti, si posvítili tamní strážníci. „S radarem stojíme na osmnácti vytipovaných místech ve městě a v příměstských částech dvakrát až třikrát měsíčně," vysvětlil náčelník Petr Kožený. Před tím ale muselo město uzavřít s policií koordinační dohodu.

Podle místních obyvatel je největším problémem silnice v ulici Víta Nejedlého, ulice Jiráskova a také Turnovská.

„Tady jezdí jen málokdo padesátkou. Často nejde ani přejít silnici. A o přednosti chodců na přechodu také často nelze hovořit," zlobí se sedmašedesátiletý Josef Dlouhý a jedním dechem dodává: „Je jedině dobře, že strážníci měří rychlost," konstatoval senior.

Strážníci v Mnichově Hradišti používají radar od dubna. „Pokud je přestupek méně závažný a osoba se ho dopustila poprvé, řešíme ho nejčastěji domluvou. V ostatních případech ukládáme blokovou pokutu. Co se týče překročení povolené rychlosti, tam přestupek řešíme dle zákona, tedy blokovou pokutou. Jiná možnost není," vysvětlil Petr Kožený.

Soustředí se i na cyklisty

Městská policie však nesoustředí pozornost pouze na motoristy. Všímá si i cyklistů, pro něž platí také pravidla. „Ti se dopouštějí přestupků tím, že jezdí na místech určených pro chodce a v noci nejsou osvětlení," vyjmenoval prohřešky náčelník.

Dodal, že v chování řidičů během prázdnin takřka žádný rozdíl oproti předcházejícím letům nepozoruje. Občas vnímá zvýšený provoz ve městě. Ten je ale způsobený turisty, kteří jezdí do Českého ráje.