Vyhrajete konkurz na vedoucí pozici, ale rada města vás poté do funkce neodhlasuje. Podivnost! Právě tohle se ale stalo ve školce v Bělé. Irena Vízková, která má třicetiletou praxi ve školství, desetiletou praxi jako zástupkyně ředitelky místní školky a po jejím odchodu byla pověřena vedením mateřinky, vyhrála konkurz na ředitelku, ale nestala se jí.

Podle našich informací se jí nedostalo k rozhodnutí rady města ani žádného vysvětlení. Skutečnost pobouřila místní učitelky, mladé lidi i rodiče, kteří si na spolupráci s Irenou Vízkovou, která, kromě toho, že byla pověřena vedením školky, pomáhala i ve třídách jako řadová učitelka, rozhodně nemohou stěžovat.

Vše tedy vyústilo v sepsání petice, kterou podepsaly už desítky rodičů zdejších žáčků. „Přestože jsem konkurz vyhrála, rada města neodhlasovala moje zvolení," uvedla k současné situaci ve školce Irena Vízková.

Kontaktovali jsme s dotazy na toto téma i starostu Bělé Jaroslava Vernera a místostarostku Jitku Tošovskou. Za týden se nám ale nepodařilo získat jejich vyjádření k nastalé situaci.

Podle dostupných informací rada města zvolila na post ředitelky místní školky Pavlínu Šertlerovou, učitelku základní školy.

Nikdo jistě nechce zpochybňovat její kvality, nicméně důvody, proč tak rada  města učinila, jsou stále nejasné.  Přestože je to v kompetenci této instituce, je jisté, že hlasování rady není v souladu s názory občanů města Bělá pod Bezdězem.

Vyjádření starosty města Bělé Jaroslava Vernera

V hodnocení konkurzní komise se jednotliví členové vyjádřili k jednotlivým uchazečkám. Výstupem z uvedeného hodnocení bylo, že paní I.Vízková obsadila první pozici a na druhé pozici byla vyhodnocena paní Mgr. Šertlerová.

V komisi se dále porovnávaly prezentované schopnosti a osobní kvality obou uchazeček a bylo konstatováno, že volba jedné či druhé bude vždy správnou volbou, jelikož jsou kvality obou kandidátek vyrovnané a není zde na místě formulovat, která volba by byla lepší.

Takto bylo hodnocení konkurzní komise prezentováno na jednání rady města, toto hodnocení má pro radu města doporučující charakter. Rada města dále na svém jednání k těmto podkladům řešila také podněty občanů k provozu a výchovným postupům ve školce, zmiňována byla také stanoviska ředitele školy a učitelů, kteří zajišťují zápis dětí z mateřské školy do 1.třídy základní školy.

Po diskuzi se jednotliví členové rady města vyjadřovali ke jmenování uchazeček na post ředitelky MŠ. Výsledkem byla jednohlasná volba pro Mgr. P. Šertlerovou. Mgr. P.Šertlerová je plně kvalifikovaná pro výkon této náročné funkce a její nový pohled z vně mateřské školky jistě přispěje k rozvoji vzdělávacího programu a zkvalitnění přípravy předškoláků pro vstup do 1.třídy ZŠ.