Statutární město Mladá Boleslav se rozhodlo zvýšit bezpečnost silničního provozu v další části města. Konkrétně na Ptácké ulici, jejíž součástí je i přechod pro chodce, překračuje povolenou rychlost až 40 % řidičů. Od tohoto týdne je mezi kruhovým objezdem směrem na Debř a opačně nainstalován radar, který má řidiče motivovat k dodržování stanovené padesátky.

Šárka Charousková na webu magistrátu uvedla: „Motivací města není získat peníze z pokut, ale přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této lokalitě.“ Na město se se žádostí o řešení obraceli obyvatelé přilehlé příměstské části Podlázky. Nebylo totiž výjimkou, že řidiči především v nočních hodinách projížděli místem rychlostí až 130 km/h.