Nové ohnisko zjistili veterináři v chovu slepic a hus v obci Březno u Mladé Boleslavi. Chovatel nahlásil postupné hynutí chované drůbeže. Do pondělí 8. března uhynulo 21 z 22 kusů drůbeže. Poslední kus byl utracen. "Stejně jako v předchozích případech i okolo nových ohnisek bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření," uvedl za Státní veterinární správu Petr Majer.

Všechny tři obce, v nich se nákaza potvrdila, leží jen nedaleko od sebe a také nedaleko Mnichova Hradiště. Právě to jako první před necelým měsícem upozornilo na ptačí chřipku. Veterináři jí zjistili u pěti uhynulých labutí na příšovickém Velkém Boleváku jen kousek od Mnichova Hradiště.

Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem;
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní
ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží; ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Zdroj: SVS