To je jeden z příběhů poradny Respondeo z roku 2022. Případů problémů v rodinách na Boleslavsku a Nymbursku řešily sociální pracovnice poradny za loňský rok 84, přičemž přímo do rodin vyjeli ve 1150 případech. Nejčastěji probíraly s klienty potíže s bydlením, prací či rodinným rozpočtem, ale i výchovné a školní problémy dětí.

Ve 430 případech se sociální pracovnice obracely na jiné organizace, aby s nimi probraly konkrétní případy. „Protože pomáháme především s rodinám s dětmi, úzce spolupracujeme také s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v daných lokalitách. Za loňský rok jsme OSPOD z různých důvodů kontaktovaly 867 krát,“ řekla Irena Kešnerová, vedoucí programů na podporu rodin s dětmi.

Ilustrační foto
Rekordman přespal na záchytce jedenáctkrát. Stále častěji na stanici končí ženy

V rámci zmíněných 84 rodin v okresech Mladá Boleslav a Nymburk Respondeo podpořilo celkem 180 dětí a 144 dospělých. Stěžejní pomocí je systematická práce terénních sociálních pracovníků s rodinami přímo v jejich domácím prostředí, v případě potřeby mohou sociální pracovnice zajistit rodinnou terapii, čehož za loňský rok klienti využili celkem 46 krát.

„Náš hlavní cíl – aby děti mohly vyrůstat doma se svými blízkými a nemusely být umisťované do ústavních zařízení – byl splněn. Ve všech spolupracujících rodinách rodiče nadále pečují o své děti doma. Pomohli jsme jim nastavit pravidla řádného fungování domácností, hospodaření s financemi, přesvědčili jsme je, aby řádně posílali děti do školy, naučili jsme je, jak komunikovat se školami, úřady, lékaři a dalšími institucemi,“ uvedla Kešnerová.