Dům seniorů v Mladé Boleslavi má kapacitu 82 míst. O tom, jak je kapacita naplněna, kolik stojí pokoje a jaká je čekací doba, jsme si povídali se sociální pracovnicí z Domova seniorů Marcelou Šrajerovou.

Jaká je kapacita Domu seniorů?
Kapacita je 82 míst.

Kolik klientů v současné době máte?
V současné době máme ubytováno 59 žen a 23 mužů. Tím je kapacita naplněna.

Kolik lidí je na „čekací“ listině do vašeho Domu seniorů?
V pořadníku čekatelů máme do dnešního dne evidováno 376 čekatelů na umístění.

Jak dlouho trvá, než se k vám žadatel dostane od podání žádosti?
Čekací doba v našem zařízení je v průměru kolem čtyř let.

Jsou nějaká kritéria, která urychlí tento čekací proces?

Při přijímání zohledňujeme především zdravotní stav čekatelů, přiznaný příspěvek na péči a kdy byla podaná žádost. Budoucí klienti si také mohou vybrat velikost pokoje, na kterém by chtěli být. Tato skutečnost se také při přijímání zohledňuje a ovlivňuje délku čekací doby. I přes to, že zde máme většinu jednolůžkových pokojů, je čekací doba dlouhá. Na dvojlůžkové a trojlůžkové je výrazně kratší.

Kolik vám klienti za vaši péči platí?
Platba je rozdělena do tří částí, první je platba pobytových služeb, druhá je stravování a třetí je za poskytovanou péči dle Zákona 108/2006 Sb. Klient tedy ze svého důchodu platí ubytování a stravu, péče je hrazena příspěvkem na péči, který je přidělován a vyplácen Magistrátem města Mladá Boleslav individuálně každému klientovi. Platba dle pokojů je tato: jednolůžkový pokoj - 8.550 korun za měsíc + příspěvek na péči (PNP), dvoulůžkový pokoj - 7.950 korun za měsíc + PNP, třílůžkový pokoj – 7.350 korun za měsíc + PNP.

Mají na to? Stane se, že nemají peníze? Co pak děláte? Jaké kroky následují?

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. Tak vlastně na úhradu mají všichni klienti. Neuhrazenou částku, kterou klient již nemůže zaplatit, čerpá domov z krajských dotací. Pouze v ojedinělých případech je tuto částku ochotna doplácet rodina.

Domovů pro seniory je všeobecně málo. Kapacity těch existujících domovů jsou plné. Proč tomu tak je?
Kapacity domovů jsou přeplněné, protože všeobecně společnost stárne, malých dětí se v posledních letech rodilo méně a lidé se také dožívají vyššího věku. Ani předpoklad, že s navýšením příspěvku na péči se tyto instituce vyprázdní, se nepotvrdil. Naopak. Žádostí přibývá a lidí, kteří by o své blízké pečovali doma, ubývá. Mají totiž většinou sami před důchodem a nemohou odejít ze zaměstnání nebo jsou na tom zdravotně hůře než ti, o které by se měli starat. Jedinou možností je změna v sociálním systému, ale to je v součastné době běh na dlouhou trať.