Rušení nočního klidu, vandalství, závody aut, překračování maximální povolení rychlosti a další. To je jen zlomek důvodů, kterými obyvatelé Benátek nejen v diskuzi na webových stránkách města obhajují zřízení městské policie. Toto volání obyvatel po bezpečnosti vůbec není lhostejné benátecké radnici, která však stojí před závažným rozhodnutím. Přibude ke stávající policii státní také městská?

„Benátecká státní policie má nyní patnáct členů, avšak území působnosti policie je takové, že dohled nad městem podle nás není stoprocentní. Kdybychom ovšem zřídili policii městskou, která by čítala deset členů, bylo by to vzhledem k velikosti města moc,“ uvedl Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou. Co však s tím? Bude město nadále bezbranné?

Zastupitelstvo Benátek nakonec přijalo zcela jiné řešení. Pomocnou ruku má poskytnout město Mladá Boleslav tím, že se v Benátkách zřídí pobočka mladoboleslavské městské policie. Činnost pobočky budou financovat Benátky nad Jizerou.
„V současné době řešíme, zda nám zákon pobočku v Benátkách dovolí. Připravují se veškeré podklady, které budou předloženy na zasedání zastupitelstva,“ uvedl Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi.


Dá zákon zelenou?
V případě, že zákon a boleslavští zastupitelé dají spolupráci „zelenou“, vznikne v Benátkách pobočka s kamerovým dohlížecím systémem.
„Sídlo městské policie by se nacházelo v budově města, přibližně padesát metrů od státní policie. Pro začátek zde bude umístěno minimálně pět kamer a dva až tři lidé, kteří budou dohlížecí systém sledovat,“ řekl benátecký starosta Král.

Smluvně pak se státní policií bude ošetřeno, že v případě zjištění trestného činu kamerovým systémem vyrazí hlídka Policie ČR na místo.
Nyní jsou již známa i některá místa, kde by kamery měly být umístěny. „Po nedávné nepříjemné situaci na stadionu, kdy při utkání někdo vykradl šatny hostů, bude určitě jedna kamera umístěna ve sportovním areálu. Dále by pak nesměla chybět na třídě Politických vězňů, kde by zároveň zabírala vodočet na Jizeře pod mostem. V případě velké vody bychom pak měli stálý dohled nad situací,“ vysvětlil Jaroslav Král.

„Ve zřízení pobočky městské policie vidíme nejlepší řešení. Musíme se však řídit praxí. Pokud by celková spolupráce nefungovala, zřídíme vlastní městskou policii,“ vyjádřil se Král. Pro Benátky nad Jizerou by však vlastní městská policie kromě nadbytku policistů znamenala značnou finanční zátěž. Roční náklad by ročně činil přibližně čtyři a půl milionu korun.