Z nedávného protipovodňového Cvičení Vltava a Labe 2007 vzešel jeden podstatný závěr. Vedení města přišlo na to, že v Mladé Boleslavi neexistuje žádná studie protipovodňových opatření.

„Je to chyba. Dosud se nikdo podobnou studií nezabýval. Je však potřeba učinit jiná opatření, než jen evakuovat lidi v případě nebezpečí,“ uvedl primátor města Raduan Nwelati.

Primátor má na mysli možnost vybudování protipovodňových valů, zdí či hrází, dále případnou úpravu koryta Jizery. K vytvoření studie přimělo vedení města nejen nedávné protipovodňové cvičení, ale i lidé z Podlázek, kteří jsou při velké vodě bezprostředně ohroženi. „Pokud už se rozhodneme studii zpracovávat, nemá smysl zabývat se jen jednou lokalitou, ale je vhodnější komplexně zpracovat možná opatření i v jiných částech města,“ uvedl Nwelati.

Představa primátora je taková, že v příštím roce by město zadalo zpracování protipovodňové studie odborné firmě. Z ní vyplyne, jaké opatření je možné v Mladé Boleslavi uskutečnit. Pokud to bude jen trochu možné, slibuje Nwelati jejich uskutečnění v průběhu následujících let.

Všechna eventuální opatření jsou podle primátora projekty, na které by mohl přispět stát. nejprve je však nutné mít studii a konkrétní projekty, teprve poté se město může pokusit o získání dotací.