Odvolávají se na úředníky magistrátu, kteří měli potvrdit, že výstavba je v rozporu s územním plánem, a vyzývají zastupitele, aby projekt zastavili. Plné znění otevřeného dopisu, na který s velkou pravděpodobností naváže rovněž petice, si můžete přečíst níže.
 

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM MĚSTA MLADÉ BOLESLAVI

VĚC: ODMÍTNUTÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ŠTĚPÁNCE
________________________________________

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem jako na naše zástupce ve vedení města.

Jak jste se na posledním zasedání zastupitelstva dozvěděli v areálu Koliby v parku ŠTĚPÁNKA chce nový majitel Rezidence Štěpánka s.r.o. postavit tři 6-podlažní domy se 105 byty. To představuje každodenní pohyb cca 300 stálých obyvatel a cca 150 automobilů v této lokalitě, která je historicky neoddělitelnou součástí parku.

Podle informací úředníků magistrátu je tak rozsáhlá výstavba v této lokalitě v rozporu s územním plánem a dle našeho názoru sem ani nepatří. Je dobré si uvědomit, že aktuální zastavěnost pozemku činí pouhých 22%. Výstavba 3 bytových domů by nadobro změnila ráz této části Štěpánky a znamenala by neomluvitelný a nebezpečný precedens pro další developerské záměry v této lokalitě. Celá Štěpánka byla v minulosti za složitých okolností vykoupena Okrašlovacím spolkem jako místo odpočinku pro VEŠKEROU veřejnost nikoli pro VÝDĚLEK DEVELOPERŮ.

Město Mladá Boleslav, jako majitel okolních pozemků, by mělo ve správním řízení říci tomuto záměru rezolutní NE. Výstavba bytových domů bude znamenat postupnou likvidaci parku na levém břehu Klenice.

Narušení dnešní podoby parku jakýmkoliv způsobem včetně bytové či jiné výstavby a s ní souvisejícím nezbytným budováním přístupových komunikací by znamenalo nejen BARBARSKÝ ČIN, kterým bychom se navěky neblaze zapsali do historie našeho města, ale také zásadní popření cílů, kvůli kterým byl park založen a rozvíjen a který skvělým způsobem slouží i v současnosti.

ZO ČSOP Klenice