"Od devadesátých let, kdy v prvním patře přestaly fungovat kanceláře zemědělského družstva, které se nastěhovaly na místo zrušené základní školy, hledala obec způsoby a prostředky, jakými uvolněný prostor využít. V celé obrovské budově totiž zůstala jen mateřská školka v přízemí s kapacitou 24 dětí," přibližuje situaci starosta Ledců Josef Keller.

Ve hře byly nejrůznější možnosti, jak s bývalou školou naložit, uvažovalo se například o archivu, ale nutná proměna dispozic k tomu, aby tomuto účelu vyhovovaly, se ukázala být příliš nákladnou a nepřijatelnou. Roku 2014 pak byla zhotovena studie, počítající se zmíněnou přestavbou na seniorské bydlení.

"Uvažovalo se rovněž, zda je slučitelná kombinace seniorského bydlení s mateřskou školkou o patro níž. Nakonec nám byla tato varianta odborníky dokonce doporučena, takže se mohlo přejít k samotné projekční části. Pod jednou střechou se budou setkávat a trávit společné chvíle mladí i staří. V každé době, a v té naší obzvlášť, je nutné, aby děti byly vychovávány k úctě ke stáří. Náš projekt je v tomto smyslu ojedinělý. Děti potkají na zahradě babičky a dědečky a ti se zase potěší malými ratolestmi," říká starosta Josef Keller.

"Do poloviny roku 2017 byly zhotoveny prováděcí podklady celého projektu, následovalo výběrové řízení na samotného zhotovitele. Ze čtyř přihlášených zvítězila nakonec stavební společnost EMH, která stavbu nyní provádí," upřesňuje starosta Ledců.

Dovedení celé záležitosti do konce si vyžádá i nemalé finance, konkrétně 19,366 milionu, které pomáhá částečně pokrýt jak již obdržená dotace Ministerstva místního rozvoje v částce 5,4 milionů, tak přislíbená dotace Operačního programu životního prostředí, která má činit zhruba 2 miliony korun, ale do dnešního nebyla obci ještě poukázána. Zbytkovou částku pokryje sama obec s pomocí částečného úvěru.

"Celková cena bohužel možná není ještě konečná, objevily se například komplikace s dřevomorkou, která se musela likvidovat. Musel být zpracován mykologický průzkum a byla nutná výměna některých dřevěných prvků. Řeší se postupy, které projekt nemohl předpokládat. Došlo do zásahu nosných konstrukcí a z těchto důvodů došlo k dispozičním změnám, zasahovalo se do statiky objektu, do vodorovných konstrukcí stropů,“ uvádí Josef Keller.

Vzhledem k těmto skutečnostem dojde podle něj k posunutí termínu stavebních prací. Tím pádem se možná posune i termín dokončení za plánované datum 30. září.

"Jakmile bude hotovo, změní se tak dlouho zanedbané první patro na pět nových seniorských bytů a jeden byt správcovský. Půdní prostory mají 2 byty a komunitní místnost. V přízemních prostorách celého objektu školy jsou umístěny ještě 2 byty. Všechny byty budou bezbariérové a vyhovující podmínkám pro podobný typ bydlení. Přesun mezi patry bude zajišťovat výtah," zmiňuje starosta.

Komu tedy budou nové seniorské byty v Ledcích sloužit? "Existují dané podmínky, umožňující zájemcům tento typ bydlení využívat. V první řadě musí mít náležitý věk, a měli by být rovněž bezmajetní. Holý nájem pro ně pak bude činit cca 2,5 tisíce korun měsíčně. Za další služby, které bude poskytovat specializovaná firma, si již budou muset připlácet. Součástí celé přestavby je rovněž rekonstrukce školní kuchyně, kterou by mohli využívat i nájemníci. V současné době je zde možnost dovozu jídla ze Semčic či Úherců," uvádí Josef Keller. Celou budovu bude spravovat obec.

"Chtěli bychom, aby byty sloužily především občanům obce Ledce a pokud se nenaplní, tak případně i občanům obcí okolních," podotýká starosta Josef Keller.

Projekt seniorského bydlení se podle všeho těší rovněž i značné podpoře místních. "Myslím, že nic lepšího v Ledcích za ta dlouhá léta vzniknout nemohlo, mám opravdu velkou radost z toho, že se to daří dovést do konce," míní osmdesátiletá obyvatelka Ledců Ludmila Karabinová.

"Považuji rozhodnutí zastupitelstva obce za velice prospěšné zejména proto, že se tímto pomůže částečně řešit bydlení některých starobních důchodců," dodává rovněž místní obyvatelka Naděžda Šubrtová.