„Navazujeme na projekt MAP I, který už na Mnichovohradišťsku byl. Jeho smyslem bylo vytvořit strategický plán, aby se vzdělávání v našem malém regionu mohlo kvalitně rozvíjet,“ uvedla jedna z představitelek mnichovohradišťského MAP Michaela Mydlářová.

MAP II Mnichovohradišťsko si klade za cíl rozvoj spolupráce mezi zapojenými školami a dalšími subjekty a vzájemné vzdělávání, rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání nebo třeba vyšší zapojení učitelů i neformálních vzdělavatelů, zřizovatelů škol, rodičů a žáků a spoustu dalšího.

Dále pořádá nejrůznější akce pro odbornou i laickou veřejnost. Je v něm obsaženo také šest pracovních skupin, které se pravidelně scházejí.

A Mnichovohradišťský MAP II rozhodně nezahálí, v nejbližší době má v plánu řadu akcí. Už dnes se uskuteční setkání školních metodiků. Ve středu se sejde pracovní skupina Demokrati. Na 27. února je naplánován sraz pracovní skupiny, která se zaměřuje na čtenářskou gramotnost.

Program pro veřejnost je pak připraven na 27. března od 17 hodin. Půjde o přednášku s názvem Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí. Povede ji Zdeněk Okleštěk.