Dva pozemky mezi Hejtmánkou a Bezděčínem prodá město firmám T. Land a Dektrade. Obě firmy plánují v této lokalitě vystavět skladová a administrativní centra.

„Podobný záměr již schvalovala městská rada dříve, ale zastupitelstvo jej na jednání 28. června neschválilo. Poté byl předložen radě a veřejně prezentován nový návrh na záměr přímého prodeje pozemků v této lokalitě, který ve čtvrtek zastupitelé schválili,“ řekl v pátek primátor Raduan Nwelati.

Zastupitelé schválili prodej pozemků firmě T.Land za cenu 1500 korun za metr čtverečný a firmě Dektrade za cenu 1600 korun za metr čtverečný.

Firma T. Land přislíbila také vybudování obslužné komunikace rovnoběžně s komunikací Pražskou v délce kupovaného pozemku. Tato investice firmu přijde asi na 2,5 milionu korun.

Jednou z podmínek prodeje obou pozemků je možnost jednostranného odstoupení města od kupní smlouvy v případě, že investor nezíská pravomocné stavební povolení do dvou let od uzavření této smlouvy.