Tyto peníze by mohlo využít na některé investiční akce. Město předpokládá, že se prodej uskuteční do konce prázdnin. Zatím neví, zda peníze budou využity na investice již v letošním, či až příštím roce.

Magistrát již doručil všem vytipovaným nájemcům městských nebytových prostor, ve kterých mají své provozovny, nabídku jejich odkoupení včetně konkrétní nabídkové ceny. Možnost odkoupení těchto prostor již dříve schválili zastupitelé. „O tuto možnost je velký zájem a na nabídku již zareagovalo asi 35 zájemců,“ řekl náměstek primátora Adolf Beznoska.

Základní cena při odkoupení nebytového prostoru města je 15 tisíc či 15 500 korun za metr čtvereční, výslednou cenu je ale možné snížit podle umístění a druhu provozovny. Město nabídlo k odprodeji nebytové prostory nájemníkům či jejich přímým rodinným příslušníkům, kteří mají s městem nájemní vztah k provozovně nejméně dva roky, či lhůty dosáhnou do konce letošního roku.

Živnostníkům, kteří nabídku města na odkoupení nebytových prostor nevyužijí, město vyměří nové nájemné. Podle již schválené další směrnice bude činit měsíční nájemné v první zóně 140 Kč za metr čtvereční, ve druhé zóně je o deset korun nižší. Konečný výpočet závisí také na kategorii provozovny i poměru produktivních a ostatních ploch. Zvýšení nájemného bude postupné, ve třech etapách od 1. července 2007, 1. ledna 2008 a 1. července 2008. Od roku 2009 se bude nájemné zvyšovat každoročně minimálně o míru inflace.