„Jen proto, že je nás málo, nejsme podřadní občané a máme stejná lidská práva jako ostatní občané ve městě či ve větší obci," napsala 
v roce 2006 paní Hana Čížková z Chaloupek na městský úřad.

Léta běží a osada má stále závadnou vodu, která ke konzumaci není vhodná. Dvěma desítkám obyvatel svitla naděje ve chvíli, kdy začaly Kosmonosy jednat 
s Dolními Stakory o společné kanalizaci. Jenže po odstoupení Dolních Stakor se vše posunulo na neurčito.

Chaloupky jsou původně chatařskou osadou spadající pod Kosmonosy, která se rozkládá pod Horními Stakory a leží západně od Dolních Stakor. Trvale zde žije 18 lidí, další dva se sem stěhují na letní byt. Ti, kteří zde žijí už léta, bojují od roku 1999 za napojení na společný vodovod.

Jak to souvisí s přípravou projektu odkanalizování? Zásadně. Poloha Chaloupek, které leží v dolíku pod dvěma obcemi, způsobuje, že zde voda ze studní není pitná. Vlivem intenzivní zemědělské výroby na okolních polích (v minulosti do zdejších studní prosákla močůvka z hnojiště 
u Valů) i vlivem toho, že sem prosakují odpadní vody z neodkanalizovaných okolních obcí. Prohlubování studen nepomohlo.

„Samozřejmě je to otázka financí. Pokud bychom se rozhodli vodu do Chaloupek, kde trvale žije deset lidí, přivést, budeme muset peníze vzít odjinud, kde by posloužily většímu množství lidí," naznačuje těžké rozhodování starosta Jiří Müller.

A jak dodává vedoucí správního odboru městského úřadu Michal Šimon, připojení na společný vodovod by se s největší pravděpodobností realizovalo přes Dolní Stakory. Ty jsou totiž oproti Horním Stakorům blíž zhruba o polovinu.Jenže z přípravy společného projektu Dolní Stakory vycouvaly.

Kosmonosy sice odkanalizování nadále připravují, ale konkrétní časový výhled nemají. Nákladná stavba se může začít realizovat za tři, pět i deset let. Aktuálně se pracuje na jiném velkém projektu – na víceúčelové sportovní hale.

Otazníky kolem obsahu žump

V Horních Stakorách je téma kanalizace hojně diskutované od zasedání zastupitelstva, které ve zdejší škole proběhlo v únoru. Rovněž proto, že se město rozhodlo zmapovat, zda místní skutečně vyvážejí žumpy a nevypouští jejich obsah do dešťové kanalizace. To by totiž mohl být jeden z důvodů závadné vody 
v Chaloupkách, jejichž směrem vede trativod dešťové kanalizace.

„Po jednání osadního výboru v Horních Stakorách jsem se dozvěděl, že jsem na tamní obyvatele udělal podraz. 
K mému překvapení vyšlo najevo, že jsem se některých občanů Horních Stakor dotknul tím, že si vedení města chce doplnit informace o nakládání s odpadními vodami," píše starosta na stránkách aktuálního vydání Kosmonoského zpravodaje.

Kopie dokladů, případně čestná prohlášení o objemu jímky, frekvenci vývozu a s určením osoby, která splašky vyvážela v roce 2014, měly být na úřad dodány do včerejška. Ze 120 domácností je doručila zhruba polovina. Město doklady požadovalo pro vytvoření představy o nakládání s odpadními vodami v obci.

V poslední době byl však na městský úřad doručen také už třetí dotaz týkající se možnosti zřizování malých biologických čističek, které lze k rodinným domům pořídit za několik desítek tisíc korun. Odpadní voda se v nich vyčistí natolik, že je s ní možné zalévat a bez rizika ji vypouštět do okolí. V současné době s nimi ale územní plán nepočítá. „Jsou to dvě různé možnosti. Pokud město v novém územním plánu čističky povolí, nebude realizovat kanalizaci," upozornil Michal Šimon.

A v Chaloupkách zatím stále čekají, zda je město bude zásobovat pitnou vodou alespoň prostřednictvím mobilních tanků. „Město nám připomíná, že jsme nemovitosti kupovali lacino. Ceny tu sice byly kolem milionu, ale objekty byly vesměs ve špatném stavu. Nemáme zavedenou vodu, plyn, ale musíme platit stejnou daň jako ostatní obyvatelé s těmito výhodami, kteří žijí jen trochu výš na kopci," dodává Hana Čížková.