Její nové působiště městská policie zjistila koncem minulého týdne. „Hlídka provedla opětovnou kontrolu parku Výstaviště, kde již v noční době byla zjištěna žena, která neustále znečišťuje veřejné prostranství odpadky. Při této kontrole bylo zjištěno, že žena opět znečistila veřejné prostranství,“ uvedl policejní velitel Tomáš Kypta.

Na místo policisté přivolali Compag, který za asistence strážníků nepořádek uklidil. Přestupek pak strážci zákona předali na příslušný odbor magistrátu a ženu vyzvali, aby park co nejrychleji opustila.

„Kontrolou v 10:35 hodin bylo zjištěno, že se uvedená jen posunula na jinou lavičku, kde opět začala dělat nepořádek,“ pokračoval Kypta.

A tak znovu přijel Compag, aby uklidil a policisté ženě oznámili, že její chování oznámí na magistrát.

Celá záležitost měla dohru v pondělí. „V 10:35 hodin provedl strážník kontrolu Krásné louky, kde zjistil ženu bez domova, která pravidelně znečišťuje své okolí odpadky. V předchozích dnech se pohybovala v prostorách parku Výstaviště, kde obtěžovala své okolí nepořádkem a zápachem,“ dodal Kypta. Následně se žena na doporučení strážníků přesunula na Krásnou louku, mimo centrum města. Policisté ani sociální odbor magistrátu s ní doposud nic nesvedl, všechna doporučení a nabídky pomoci totiž důchodkyně urputně odmítá.