Veškerá práce a peníze, vynaložené na projekt týkající se kanalizace a nedávno vypsané výběrové řízení, v mžiku přišly vniveč. Nejen starosta Mečeříže Vojtěch Krauz z toho má těžkou hlavu. V Mečeříži se totiž o vybudování kanalizace hovořilo několik let. Probírala se zleva a zprava, a nakonec její realizace padla na letošní rok, kdy by měla mít kanalizaci  každá domácnost v obci. Teď je ale její realizace ohrožena. Co se stalo? „Vypsali jsme výběrové řízení, zájemcům, kteří se o realizaci kanalizace v naší obci zajímali, jsme zodpovídali stovky otázek. Sedmého května se mělo konat otvírání obálek. Ale nekonalo se. Ani jednu nabídku nikdo neposlal," vysvětlil důvod současných problémů s odpadními vodami starosta Krauz.

Jaké budou následující kroky Vojtěcha Krauze a dalších členů  vedení obce je nasnadě. Otázkou ovšem zůstává, zda se stihne termín zahájení stavby, který byl naplánován. „Věříme, že nám bude dovolen odklad, když nám veřejná zakázka vypadla. Každopádně máme dvě možnosti. Buď vypíšeme novou soutěž, nebo to celé stornujeme a vyčkáme na další kolo, které by se možná mělo vypisovat v příštím roce," vyjmenoval  možnosti  starosta. Kterou variantu v Mečeříži zvolí? Vzhledem k tomu, že jsou obcí do pěti set obyvatel, a tento program je jediný za spoustu let, navíc s tím, že mají pod zemí chráněné naleziště podzemních vod spolu s ochranným pásmem vodního zdroje, který jim čerpání dotace umožnil, volba rozhodně nebude jednoduchá.

„Psal jsem na firmu, která nám tuto zakázku zabezpečuje s tím, že by nám měli říct, co dál, a také kolik peněz nás to bude stát. Ještě jsme nekopli do země a už nás to, včetně projektu, stálo skoro dva milióny," přemýšlí Krauz. Dle názoru starosty je projektově vše v pořádku. Není tedy jasné, proč se k výběrovému řízení postavily firmy zády. „Nedokáži definovat nastalou situaci z pohledu firem, které se o zhotovení projektu nejdříve zajímaly, nabídky ale pak nepodaly. Volil bych vypsání nového výběrového řízení. Ideální by bylo, kdyby mohly i podmínky zůstat neměnné. V tom případě by se mohlo vypsat hned. Pokud změníme podmínky, čeká nás dlouhé papírové martyrium. To bychom jistě místo v létě začali až na podzim," uzavřel.