Novinkou na přechodech v Mladé Boleslavi jsou dělené přechody pro chodce se zvukovou signalizací. První tři takové přechody jsou v Mladé Boleslavi v okolí Bondy centra.

Zvuková signalizace na přechodech pro chodce je významným orientačním a bezpečnostním prvkem pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.
Téměř nepřetržitý provoz semaforů pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým chodcům podle tikání přechod najít. František Krčma ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky za oblast Mladá Boleslav k tomu říká: „Rychlé tikání je informace, že máme zelenou. Je důležité připomenout, že musíme stát přímo pod semaforem, abychom slyšeli jen ten semafor ve směru naší chůze.“

„Bezporuchový chod přechodů zajišťuje firma Osvit Mladá Boleslav, za což jí touto cestou veřejně děkujeme,“ doplnil Františk Krčma.

Dělené přechody se od těch normálních liší tím, že jsou v polovině vozovky rozděleny a je tam jeden sloup semaforu, na němž jsou umístěny dva zdroje zvukové signalizace. „Přechod přejdeme nadvakrát, po přejití první části počkáme na dělícím pásu na další signál, že můžeme pokračovat. Celou vozovku přejít naráz nestihneme,“ uvedl Krčma.

Pokud stojí nevidomý nebo slabozraký před semaforem, na němž tikají dva signály, nelze je sluchem spolehlivě rozlišit. „Nedokážeme sluchem rozpoznat, kterému přechodu ten který zvukový signál patří. Abychom slyšeli tikání v našem směru, je na semaforu tlačítko Stop. Když se drží stisknuté, tak zablokuje tikání už přešlé části vozovky. Tlačítko držíme tak dlouho, než začne rychlé tikání, což znamená, že můžeme jít,“ dodal Krčma.

František Krčma také doporučuje všem nevidomým a slabozrakým, aby si nejdříve všechny tři dělené přechody prošli s průvodcem a mohli tak nabýt jistoty, že příště přechod zvládnou sami.

Pro zrakově postižené je velmi podstatné i žlutomodré označení sloupů. „Prosíme veřejnost, aby nestrhávala při čekání u semaforů nebo jiných sloupů žlutomodré pruhy. Tato označení zvýrazňují šedivé nekontrastní stožáry. Je to pro nás důležité,“ řekl František Krčma.