Proměnit špinavý vzduch v čistý, přijít na to, odkud se ten špinavý bere a eliminovat ho. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým jsou meteorologové nyní v Mladé Boleslavi. Speciálními přístroji měří míru znečištění a hlavně se snaží určit jeho původ. „Předpokládáme, že zdroj znečištění pochází z okolních topenišť – rodinných domů v okolí Mladé Boleslavi. Zdroje mohou být ale i další. To právě musíme zjistit,"řekl Jan Hovorka, vedoucí laboratoře pro měření kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Špičkové zařízení je umístěno na městském stadionu v Mladé Boleslavi. Následovat budou ale i doplňková měření ze vzduchu, pomocí vzducholodě. Tým odborníků začal tedy  zjišťovat míru znečištění ovzduší v Boleslavi, jejich technika dokáže měřit i velmi jemné částice v ovzduší, které v běžné monitorovací síti měřit nelze.

Po vyhodnocení výsledků měření bude možné získat bližší představu o zátěži obyvatel města nebezpečnými látkami v ovzduší a blíže identifikovat zdroje jejich původu. Projekt je možné v našem městě realizovat díky iniciativě náměstka primátora Jiřího Boušky a při součinnosti magistrátu města a jím zřizovaných organizací.

Odborný tým bude působit v Mladé Boleslavi do 28. února. „Pokud půjde vše podle plánu, mohli bychom stav ovzduší a hlavně zdroje znečištění vyhodnotit přibližně za tři měsíce, řekl Hovorka. Náměstek primátora Jiří Bouška, který se páteční prezentace, přímo u hlavní měřící stanice, také účastnil, děkoval. „Chci poděkovat všem, v čele s Davidem Hradiským, kteří se o toto měření právě v Mladé Boleslavi zasloužili. Projekt Cenatox je financován Grantovou agenturou ČR a každý den měření této stanice v Mladé Boleslavi stojí dvacet dva tisíce korun," uvedl náměstek.