To, že se takové případy v ulici Jaselská nebo v prostorách ÚP ČR v budově Magistrátu dějí několikrát do měsíce, potvrdil nejen ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR Pavel Krpálek, ale i zástupce velitele městské policie Ondřej Kubala.

„Je paradoxem, že někteří lidé, jimž pomáháte při ztrátě zaměstnání nebo v jejich nezáviděníhodné sociální situaci, jsou na vás nepříjemní, vulgární či agresivní. Ještě větším paradoxem nakonec nesporně je, že se klient rozčiluje, když mu práci najdete," popisuje Pavel Krpálek, co se v budově v centru města, které šéfuje, občas děje.

Podle něj je nejčastější formou nevybíravá slovní agrese. „Mnohdy se setkáváme s vyhrožováním, různými podobami nátlakové techniky i výhrůžkami fyzického napadení," vyjmenovává vše, čemu jsou úředníci mnohdy vystavováni, přestože se klientům snaží pomoci.

Náznak stalkingu

Lidé ovšem často nerespektují, že i pomoc má svá pravidla a úředníci musí dodržovat platné zákony. „V poslední době se začíná objevovat i zřejmý náznak stalkingu," upozornil ředitel kontaktního pracoviště.

A co je důvodem zkratovitého a naprosto společensky nevhodného jednání klientů úřadu? Podle Pavla Krpálka je společným jmenovatelem nepřiznání nebo odejmutí dávky, neoprávněné vymáhání výhod systému, tíživá rodinná, a tím pádem i sociální situace či nemoc klientů.

Poslední nepříjemné události byly ale impulsem, proč Pavel Krpálek vyvolal i jednání s primátorem Mladé Boleslavi. „S Raduanem Nwelatim jsme zhodnotili současný stav a projednali jsme i další možnosti společného postupu. Zároveň jsme prokonzultovali některá možná preventivní opatření a budeme hledat nejúčinnější, pokud možno i nejrychlejší řešení, abychom zmiňovaným situacím předešli," dodal ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR s tím, že stále převládají slušní klienti, s nimiž úředníci rádi spolupracují a snaží se jim v rámci možností vyhovět.

Přijmou strážníka?

Mladoboleslavský primátor si problém, s nímž se potýkají na úřadu práce, uvědomuje. „Dohodli jsme se, že by bylo řešením přijmout nového městského strážníka, který by hlídal pouze situaci na úřadu práce, a tím chránil úředníky. Ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR totiž potvrdil, že by na toto pracovní místo mohlo město dva roky dostávat peníze od úřadu práce," konstatoval Raduan Nwelati.

Také strážníci evidují větší počet výjezdů do Jaselské ulice. „Mohu potvrdit, že naše hlídky na místě opakovaně zasahovaly, a to po předchozím oznámení na lince 156. Volali nás například k člověku, který měl zbraň, dále k agresivním klientům i těm, kteří zaměstnancům vyhrožovali," vyjmenoval případy zástupce velitele Ondřej Kubala.

Mají v podstatě dvě možnosti, jak situaci vyřešit. Pokud se jedná o přestupek, pak strážník může pachateli na místě uložit blokovou pokutu do výše tisíc korun, nebo ho z místa vykázat.

„Pokud jde o podezření ze spáchání trestného činu, ihned osobu předáváme do rukou Policie ČR, která ve své kompetenci provede další nezbytné úkony," dodal Ondřej Kubala.