Celkem darovalo krev v tento den 102 prvodárců. Zástupci organizace Nábor hrdinů očekávali jako úspěch do pěti zájemců. Zapsáno do seznamu potencionálních dárců kostní dřeně bylo nakonec sedm lidí.

Podle vrchní sestry hematologicko - transfuzního oddělení Jitky Francové akce proběhla hladce, jen někteří dárci museli být nakonec vyřazeni, protože nebyli na darování připraveni.

close Klaudiánova nemocnice společně s organizací Nábor hrdinů uspořádala poprvé společný Náborový den prvodárců krve a dárců kostní dřeně. info Zdroj: archiv nemocnice zoom_in Klaudiánova nemocnice společně s organizací Nábor hrdinů uspořádala poprvé společný Náborový den prvodárců krve a dárců kostní dřeně.

Tuto náborovou akci podpořil také Nadační fond Škoda Auto, který za každého prvodárce daruje 250 korun na sbírky Znesnáze21 pro potřebné z regionů Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska.

Lidé, kteří chtějí poprvé darovat krev v nemocnici, mohou přijít běžně bez objednání od pondělí do čtvrtka mezi 7. a 9. hodinou. Pravidelní dárci se objednávají v on-line rezervačním systému.

Klaudiánova nemocnice a organizace Nábor hrdinů v tuto chvíli plánují další osvětovou akci již na listopad tohoto roku. V rámci této akce se nebude odebírat krev, ale zájemci získají kompletní informace o darování krve a plazmy nebo o možnosti zapsání do seznamu potencionálních dárců kostní dřeně.