„Musíme o tom jednat, je tu výrazný nedostatek, je potřeba i posílit personálně lidi, co se starají o bezpečnost na městě, na úřadě,“ vysvětlil Raduan Nwelati.

Ten naznačil, že by do budoucnosti bylo vhodné stanovit člověka, který by měl na starosti právě bezpečnost, aby vznikl odbor či oddělení, co by tuto agendu řešilo. Chce také spolupracovat se zaměstnaneckými agenturami a zaměřit se na komunikaci s cizinci, kteří do Mladé Boleslavi přicházejí za prací.

Tématem podle primátora bude také rekonstrukce městských budov. „Máme trochu dluh, rekonstrukcí veřejných budov nemyslím jen magistrát,“ řekl. K tomu Raduan Nwelati poznamenal, že má nové vedení města v plánu modernizaci úřadu a vztah úřadu k veřejnosti. „Ať to už je digitalizace, přístupy přes internet a podobně,“ řekl.

Velkou otázkou v mnoha městech je i školství a sociální oblast. Podle primátora však nejde pouze o modernizaci budov, ale o modernizace samotné výuky. „Chci, abychom dokázali stabilizovat školství personálně. To je hlavním základem, abychom měli dostatek učitelů a kvalitních pedagogických pracovníků. Je velmi důležité nastavit modernější způsoby výuky, abychom byli do budoucnosti vzorem pro široké okolí,“ podotkl.

S potřebou investovat do školství souhlasí také náměstek primátora Daniel Marek. „Chceme podporovat učitele i nepedagogické pracovníky, kteří jsou neustále špatně placeni, nechceme na ně zapomínat,“ podotkl.

Ten hovořil i o potřebě dalších investic, například do kultury. „Rádi bychom posunuli rekonstrukci domu kultury, ten je značně vyžilý, neinvestovalo se do něj 45 let, co dům stojí, s tím je třeba něco udělat,“ uvedl Daniel Marek.

Ve městě by také mohla výhledově vzniknout například právní poradna pro lidi, i co se týká poradenství v oblasti finančního poradenství. Mladá Boleslav tímto způsobem plánuje rozšiřovat služby v sociální oblasti. „Určitě to bude jedna z priorit, na kterou se zaměříme. Doplníme koncepci, která byla v minulosti schválena a dobře zpracována, ale musí být postupně aktualizována, aby ten materiál neusnul,“ uvedl Raduan Nwelati.

Zajímavostí jsou pak i investice do malých hřišť v Mladé Boleslavi, která již ve městě jsou. Náměstek Daniel Marek chce vyjít vstříc volnému času, aby děti netrávily tolik času na tabletech a mobilních telefonech, řekl. „Aby běhaly venku, aby tady takové možnosti byly, to chceme podporovat. Chceme pohlídat, aby peníze směrovaly do našich zařízení, která využívají primárně děti, dospěláci i hobíci,“ vysvětlil Daniel Marek.

O Mladé Boleslavi by noví představitelé města dali rádi vědět i turistům; a to v tom ohledu, aby cestovatelé zůstávali v Mladé Boleslavi déle než pouze na jedno odpoledne, naznačil náměstek Daniel Marek. „Rádi bychom, aby turisté nenavštívili pouze Škoda Auto muzeum, ale aby navštívili i další místa, aby tu turisté alespoň jednu noc přespali,“ dodal.

K tomu podotkl Raduan Nwelati, že chce zlepšit propagaci města i směrem ke Středočeskému kraji, hovořil o publikaci o Mladé Boleslavi, která určitě zlepší povědomí lidí o městě.