Všichni jistě víme, že opuštěné děti směřují do dětského domova. Kolik z nás ale ví, jak to v takovém domově vypadá? Je to vůbec správný název, ten „domov“? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek jsem hledala v Dětském domově pro děti do tří let v Mladé Boleslavi.

Vila, ve které zařízení sídlí, se nachází v klidné části města, kde neprojíždí příliš aut. Už zvenčí mě překvapuje svou „vizáží“. Nová elegantní fasáda, v ní moderní okna a mříže jen v prvním patře. Na první pohled obyčejný dům jako každý jiný. Když se přiblížím ke vchodovým dveřím, slyším ale ze zahrady dětský smích a cákání vody. Zazvoním tedy na zvonek. Přivítá mě vrchní sestra dětského domova Eva Justová. „Paní doktorka už na vás čeká.“
Hned za dveřmi mě vítá sympatická štíhlá paní a představuje se jako Helena Tomanová, primářka Dětského domova. Vejdeme do obývacího pokoje. První věc, která mě zaujme, je dvoumetrová plyšová žirafa. „Tak té si všimne snad každý,“ usmívá se paní primářka. Usadíme se na pohodlné sedací soupravě a začneme naše povídání.

Co je hlavním úkolem dětského domova?
Dětské domovy obecně jsou nezbytnou součástí celého systému péče o děti, jejichž rodiny se o ně nemohou, nechtějí nebo neumí postarat. Naší prioritou je snaha o co nejkratší pobyt dítěte v našem zařízení, a tedy o rychlé řešení jeho situace.

V čem spočívá toto řešení?
Snažíme se děti umisťovat v co nejkratší době do náhradní rodinné péče, neboli adopce, případně do pěstounské péče. Pokoušíme se také v některých případech pomáhat vyřešit rodinnou situaci a vrátit dítě k vlastním rodičům.

Kolik dětí je v současné době u vás umístěných?
Kapacita našeho domova je 30 dětí a máme téměř neustále plno.

Kolik dětí ročně od vás odchází?
Většinou propouštíme ročně přibližně tolik dětí, kolik jich za ten rok přijmeme. Zhruba 50 procent propuštěných dětí odchází do adopce, 20 – 30 procent přijímají do svých rodin pěstouni a přibližně stejný díl se vrací do vlastní rodiny. Také se nám podařilo tři děti během posledních pěti let umístit do mezinárodní adopce. Ta přichází v úvahu pouze ve chvíli, kdy se nám nepodaří pro dítě najít vhodnou náhradní rodinu na území České republiky.

Stává se, že dítě odroste a vy ho musíte poslat jinam? Kam potom od vás putují tyto neadoptované děti?
Do dalšího dětského domova překládáme děti zcela výjimečně. Naprostou většinu dětí se nám daří umístit do rodin.

Co když se rodina o dítě chce postarat, ale je v tísnivé situaci?
Potom k nám může dítě dočasně umístit, dokud se její situace nezlepší. V polovině roku 2005 jsme navíc uvedli do provozu jeden mateřský pokoj. Je to pokoj s vlastním sociálním zařízením, kde se může dočasně ubytovat matka s dítětem, která se ocitla v tíživé sociální situaci.
Slouží tedy především jako okamžitá pomoc pro matku s dítětem v tísni. Ale je možné přijmout i matku k zácviku v péči o dítě nebo k zácviku rehabilitace handicapovaného dítěte. Můžeme také ubytovat adoptivní matku s dítětem před propuštěním do nového domova nebo naopak nastávající maminku před utajeným porodem.

Kolik maminek už tuto možnost využilo?
Pokoj tady funguje už třetím rokem a za tu dobu se v něm vystřídalo pět maminek.

Jak dětem zpříjemňujete pobyt?
Snažíme se jim navodit atmosféru rodiny, což souvisí i s uspokojením psychické a emocionální potřeby našich dětí. Proto například ve spolupráci s občanským sdružením Strom života připravujeme pro děti různé aktivity, které jim zprostředkovávají zážitky, o něž by neměly být ochuzeny. A samozřejmě s nimi slavíme všechny svátky tak jako v rodině. Výjimkou není ani Den dětí.

Jakých aktivit se to týká?
Jednou týdně chodíme s dětmi do plaveckého bazénu na 8. mateřské škole, kde také navštěvují saunu. Kromě zdravotního přínosu obě tyto činnosti připravují pro děti hezké zážitky, na které se všichni moc těší. Rozhodně nechceme, aby byl život dětí omezen jen na areál domova. Starší děti proto chodí pravidelně na dětská divadelní představení, zúčastňují se akcí pořádaných Domem kultury, chodí v doprovodu sester do města, do obchodů, na trh, do kadeřnictví. Občas vyjedeme na statek do Podlázek na koně.

Jezdíte s dětmi i na výlety?
Ano, s těmi staršími objíždíme různá výletní místa. Na jaře jsme vyjeli vláčkem do Sobotky na Humprecht a příjemně strávený den jsme završili návštěvou cukrárny na soboteckém náměstí. Byli jsme také v zoologické zahradě v Liberci nebo v areálu „Šťastná země“ u Turnova, který děti přímo nadchl. Velmi se líbil i výlet parníkem a do zoologické zahrady v Chlebech.

Přijímáte také pomoc „obyčejných lidí“?
Ano, velmi rádi. Výborná je spolupráce se sdružením dobrovolníků při Klaudiánově nemocnici. Snažíme se, aby každé dítě mělo „svého dobrovolníka“, který za ním dochází. Dobrovolníci si s dětmi hrají a chystají pro ně také různé akce a programy.

Mohou lidé vypomáhat i finančně?
Jistě, finanční i věcné dary přijímáme s radostí, protože nám umožňují ještě zlepšit prostředí v domově. Buď může sponzor koupit konkrétní věc, nejlépe po předchozí domluvě s pracovníky domova, nebo je tu možnost finančního daru. Oba případy řešíme pomocí darovací smlouvy.

Uskuteční se u vás v nejbližší době nějaké opravy?
Během podzimu chystáme výstavbu nové kočárkárny a kompletní opravu dlažby kolem celé budovy.

A co byste si přála vy pro dětský domov?
Chtěla, aby se v dohledné době podařila úprava zahrady. Skvělé by bylo, kdyby se zastřešil bazén a u něj se postavila pergola se zahradním nábytkem tak, aby se děti mohly nasvačit nebo naobědvat za hezkého počasí venku a nemusely se kvůli jídlu vracet dovnitř.

Po příjemném posezení „u žirafy“, mě paní primářka provádí po celém domově. Cestou mi vysvětluje, že jsou děti rozděleny do malých skupin, o které se starají stále stejné sestry. Celá budova vůbec nepůsobí jako ústav. Je barevná, plná obrázků a hraček. Jednotlivé skupinky mají své herny s dětským nábytkem, hračkami a dalšími dětskými „radostmi“. Za domem se nachází velká zahrada s bazénem a prolézačkami, ideální místo pro trávení času v hezkém počasí. Když potom odcházím, jsem ráda, že můžu napsat: Zažitý názor, že „dětský domov je skoro vězením“ je definitivně vyvrácen. Dětský domov je opravdu „domovem“.

Lenka Purteková