V rozhovoru prozradil nejen to, jaké nové trendy jsou na jeho oddělení využívány, ale i recept na to, jak dnes můžeme rakovinu prostaty odhalit v časném stádiu.

Můžete na úvod boleslavskou urologii představit?

Urologické oddělení má v boleslavské nemocnici dlouholetou tradici, už tu existuje třiatřicet let. Jsme akreditovaným pracovištěm, což znamená, že můžeme školit i mladé lékaře. Lékařský tým se nám díky tomu nejen omladil, ale také posílil, takže v tuhle chvíli máme 8 kmenových lékařů a tři externisty. Oddělení disponuje 27 lůžky, z toho 23 je standardních a 4 JIP, kam se umísťují pacienti po operacích. Vloni jsme hospitalizovali 1675 pacientů, kteří u nás v průměru leželi tři a půl dne. Využívají nás nejen pacienti z Mladoboleslavska, ale i z Prahy, Říčan, Prahy-Západ… V současné době mohu říci, že se mění i skladba případů, kterými se zabýváme, a čím dále více je to orientace na urologickou onkologii, protože pacientů se zhoubnými nádory prostě přibývá.

Kromě lůžkového oddělení ale u vás funguje i ambulance?

Přesně tak, dvě ambulance máme v nemocnici, a ještě k tomu obsluhujeme detašované pracoviště v Benátkách nad Jizerou. Na těchto třech ambulancích jsme vloni ošetřili 18 860 pacientů, což je myslím solidní číslo.

Pojďme ale k tomu, čím je boleslavská urologie vyhlášená, a to jsou operace.

Co se týká operační činnosti, za poslední tři až čtyři roky jsme se co do počtů operací dostali na úplné maximum, které jsme v tomto složení schopní absolvovat. Vloni jsme provedli celkem 3720 zákroků, z nichž bylo 1630 v celkové anestézii. Operujeme jak endoskopicky, tak provádíme otevřené a laparoskopické operace. V poslední době výrazně narůstá onkologických onemocnění, což složení operací mění nejvíce.

Jaké onkologické zákroky se týkají urologického oddělení?

Jde o zhoubné nádory prostaty, močového měchýře a ledvin. Novým trendem v případě nádorů ledvin je to, že už neodebereme pacientovi ledvinu celou, ale provádíme takzvané záchovné operace, pokud je to možné. Znamená to, že odebereme jen část ledviny s nádorem, a pacientovi tak zůstane ne jedna, ale jedna a tři čtvrtě funkční kapacity ledvin, což mu samozřejmě umožňuje snadnější návrat do plnohodnotného života. Posun ale nastal i v případě, kdy je podle nálezu nutné ledvinu odstranit celou. To dnes umíme dělat laparoskopicky, není nutná otevřená operace.

Kolik takových operací ročně uděláte?

Záchovných operací ledvin máme v průměru dvacet až třicet za rok. Měl jsem i několik pacientů s oboustranným nádorovým postižením ledvin, tito pacienti mají dnes například funkční pouze dvě třetiny jedné ledviny, ale žijí normální život a nemusí chodit na dialýzu. Tyto operace provádíme už více než deset let, což je 250 zachráněných ledvin, které by byly dříve odstraněny.

Co se týká zmíněných nádorů močového měchýře, mezi pacienty panuje obava, že tahle diagnóza končí vývodem. Je to pravda?

Není to nezbytně nutné vždy. Jde o to, že nádor může být dvojího typu. Buď je takzvaný povrchový, to znamená, že nezasahuje do svaloviny močového měchýře, de facto tedy roste dovnitř močového měchýře. Druhý typ je velmi nebezpečný, invazivní, kdy nádor do svaloviny zasahuje, případně prorůstá i mimo měchýř. Tam je jasná indikace k odebrání močového měchýře a jeho následné vytvoření z části například tenkého střeva. Možností, jak umožnit odvod moči, je několik, a pouze jedna z nich končí tím klasickým vývodem, o němž mluvíte. V některých případech ale lze provést napojení na zbytek močové trubice, a člověk tedy močí normálně, případně existuje i varianta vytvoření jakési kloaky z tlustého střeva, a moč pak odchází spolu se stolicí řitním otvorem.

Pojďme ale k velmi diskutovanému tématu, a tím je rakovina prostaty. Skutečně je jí čím dál víc, nebo se o tom jen víc mluví?

V absolutních číslech skutečně nádorů prostaty přibývá. Nikdo přesně neví proč, faktorů je ve hře celá řada, ať už jde o stres, životní styl, genetické faktory… Důležité je s tím něco dělat. U nás na Boleslavsku existuje už od roku 2002 preventivní program Zdravotní pojišťovny Škoda, určený k vyhledávání raných stádií karcinomu prostaty. To je převratná a vynikající věc, která může opravdu zachraňovat životy.

V čem ta prevence spočívá?

V urologii existuje jeden velký pomocník. Je to krevní marker (ukazatel)l PSA (Prostatický specifický antigen, pozn. redakce), jehož zvýšená hodnota v krvi může signalizovat vznik a vývoj zhoubných změn v prostatě. Úkolem praktických lékařů tedy je u všech mužů nad padesát let odebrat jednou za rok krev a nechat ji otestovat právě na onen zmíněný PSA. Pokud se ukáže jeho zvýšená hodnota, odešle pacienta k nám na urologii a my si pacienta dovyšetříme. Zvýšená hodnota ovšem nutně nemusí znamenat, že jde o nádor, jen nám ukazuje, že se v prostatě něco děje může jít například i o zánět, příčin je víc, ale je nutné všechno prověřit. V případě nutnosti může následovat biopsie prostaty, tedy odebrání vzorků tkáně, která nám po histologickém rozboru řekne víc.

Testy se dělají tedy až po padesátce, dříve to nemá smysl?

Smysl to určitě má tehdy, má- li muž v přímém pokrevním příbuzenstvu- tedy otce a bratra se zhoubným nádorem prostaty. V takovém případě by se hladina PSA měla monitorovat již po 40.roce věku pacienta. Genetická dispozice totiž může hrát určitou roli.

Může člověk sám na sobě nějak pozorovat příznaky rakoviny prostaty?

To je docela složitá otázka. Obvykle totiž příznaky nastávají až ve fázi, kdy nádor metastázuje, a v tomto případě hlavně do kostí tedy jsou to bolesti v kříži, pánvi, bolesti kyčlí… Ovšem i příznaky „prostaty u starších pánů", jak se říká, to znamená časté močení, nemožnost se vymočit, časté noční močení a tak dále mohou být příznakem jak nezhoubně zvětšené prostaty, tak i zhoubného nádoru. Tady je nezbytně nutné, aby takový muž vyhledal lékaře. A pokud navštěvuje praktického lékaře pravidelně jednou za rok, tak je sledován a všechno by mělo být včas odhaleno.

Jaký je další postup v případě, že se nádor prostaty v raném stádiu potvrdí?

V takovém případě indikujeme pacienta k radikální operaci prostaty. To je operace, která se ještě před třiceti lety dělala jen na vybraných klinikách. My ji děláme už 11 let, za tu dobu jsme odoperovali zhruba 300 pacientů a výsledky jsou opravdu velmi dobré. Pokud vím, zemřelo do 10 pacientů, a to byli ti, kteří již v době operace měli pokročilý nádor nebo uzlinové postižení.

Dnes se prostata operuje i za pomoci robotů, je nějaký rozdíl mezi oběma způsoby operace?

Samozřejmě je to moderní metoda, kterou provádějí specializovaná pracoviště, například v Praze na Homolce. I my našim pacientům tuhle možnost vždy představíme, a dáme jim na výběr. Co se týká výhod robotické operace, je tam rychlejší pooperační fáze. Pacienti nepotřebují tak dlouhou rekonvalescenci jako při klasické otevřené operaci, vracejí se dřív do práce… Z dlouhodobého hlediska jsou ale výsledky obou způsobů odstranění prostaty podobné, určitě to není tak, že by robotická prostatektomie tu klasickou vytěsnila. U nás jsme v posledním roce provedli 46 zákroků, což je výrazný nárůst proti předešlým rokům, a i nyní na začátku roku je trend spíše stále mírně narůstající.

Jak dlouho se u vás na operaci čeká?

Pokud myslíte operace pro zhoubný nádor a ostatní - tedy nezhoubné záležitosti, je to jednoznačné. Onkologicky nemocný pacient má u nás vždy s termínem operace přednost. Snažíme se o co nejkratší dobu do zákroku, protože víme, že včasnost zákroku může ovlivnit prognózu nemoci. Určitě u nás neexistují žádné pořadníky podle známostí, v tomhle neznám bratra, a pokud jde o zhoubný nádor, měl by mít vždy přednost před odložitelnými zákroky.

Jaká omezení z odstranění prostaty vyplývají?

Nebudeme si nic nalhávat, je to velký zákrok a je to velký zásah i do psychiky pacienta. Myslím tím ztrátu ejakulace, v některých případech jsou to i následné problémy s erekcí. Ta se ale dá navodit léky či injekcemi. Nejsou to samozřejmě příjemné věci, ale na druhou stranu, ti lidé žijí, dostali šanci. Na to by pacient i jeho rodina nikdy neměli zapomínat, vždy je k nutno k těmto citlivým záležitostem přistupovat s pokorou.