Na kontrolu cizinců do jedné z firem se policisté vydali v rámci akce s krycím názvem Dimension. „Opatření bylo zaměřeno na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců, na odhalování nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání a padělaných dokladů,“ uvedla Michaela Nováková z kladenské policie.

Policisté, kteří se zaměřili na cizí státní příslušníky ze třetích zemí – tedy pocházejících ze států mimo Evropskou unii – odhalili problém u každého pátého z prověřovaných. Zkontrolovali jich padesát – a s jedenácti zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění. A ne vždy to bylo jen kvůli práci bez pracovního povolení. „Se čtyřmi cizinci budou zahájeny úkony trestního řízení ve věci padělání a pozměňování veřejné listiny,“ uvedla Nováková, že dotyční předložili falešné doklady. „Doplnila, že tři z nich budou na rozhodnutí o vyhoštění čekat v záchytném zařízení pro cizince.