Mezi pozvanými byli oceňovaní dobrovolníci, kteří obdrželi drobné dárky z rukou zástupců magistrátu v čele s náměstkyní primátora Miroslavou Kašpárkovou. „Setkání bylo zároveň poděkováním za jejich čas a energii, kterou věnovali dobrovolnické činnosti v době pandemie,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Nemocnice ocenila celkem čtrnáct dobrovolníků, kteří v tomto zdravotnickém zařízení působili od listopadu 2020 do června 2021. Za tuto dobu odpracovali 617,5 dobrovolnických hodin. Na akci ale nedorazili všichni. Někteří se omluvili kvůli pracovním povinnostem a někteří svoji dobrovolnickou činnost nepovažují za něco, za co by měli být oceňováni a svoji pomoc považují za samozřejmou věc společnosti. „Především během covidu se řada z nich zapojila nejen na jednotlivých odděleních, ale také v očkovacím centru nebo na technickém oddělení. Především personál si velmi pochvaloval pomoc na lůžkových odděleních, kde pomáhali se vším, co bylo potřeba. Například dezinfikovali, převlékali postele nebo pomáhali s pacienty. Díky tomu měl kvalifikovaný zdravotní personál více času věnovat se péči o pacienty,“ řekl s poděkováním ředitel nemocnice Ladislav Řípa.

Poslední Ocenění dobrovolníků proběhlo v roce 2019 v Městském divadle v Mladé Boleslavi. V loňském roce se akce z pandemických důvodů nekonala.