Soutěž byla podle Květuše Vinárkové, pedagožky a také jedné ze spoluorganizátorek, věnována živočichům a rostlinám, které se volně vyskytují v lese, ale také se dostávají do městského prostředí. „Děti mají před sebou sedm soutěžních stanovišť, z nichž šest je znalostních, a sedmé je sportovní,“ uvedla dále Vinárková s tím, že v roli asistentů jednotlivých stanovišť pomáhají studenti Osmiletého gymnázia Mladá Boleslav. Děti tak například určovaly plody a listy stromů či potravu vybraných lesních živočichů.

Letošní soutěže se zúčastnili školáci základních škol a nižších gymnázií z Mladé Boleslavi a školáci ze základních škol z okolních vesnic. Jeden ze soutěžních týmů tvořili i žáci 4. základní školy, mezi mini byl i Jakub Kašpárek. „Občas váháme, třeba u stanoviště, kde jsme určovali jedlé a nejedlé plody,“ prozradil žák.

Smyslem soutěže není jen pobavení, ale také vzdělávání. „Vzhledem k tomu, že se tato soutěž koná periodicky, tak už jsou děti zvyklé na to, že se zde nachází úkoly, navazující na látku probíranou ve škole,“ říká dále pedagožka Květuše Vinárková. Ve škole se totiž dá látka vyučovat pouze teoreticky. Tady tak děti mile překvapí praktická stránka, kdy se setkávají se živými přírodninami. Mají tak možnost získané znalosti ze školních lavic si v přírodě prakticky ověřit.

Ceny pro nejlepší soutěžní družstva jsou už tradičně hodnotné. Tři nejlepší týmy se tak těšily z knižních odměn, jejichž nákup finančně podpořila komise pro životní prostředí při mladoboleslavském magistrátu a další sponzoři.

Závěr celé soutěže pak patřil vysazování stromů. Tentokráte děti vyrazily do Třešňovky u Podchlumí. „Stromů ve městě ubývá a Mladá Boleslav má jednu chválihodnou snahu, a tím je tato prázdná místa doplňovat. Tam kde tedy kdysi bývaly sady, je znovu obnovovat,“ prozradila smysl výsadby Vinárková a její kolegyně Ivana Řípová doplnila: „Celkem se vysazuje 15 stromů a dětem při jejich sázení pomáhali pracovníci firmy Compag,“ uvedla Řípová.

Tomáš Ježek