Samá změna, objížďky, uzavřené schodiště, posunutá světelná signalizace, pokračuje oprava historické vodárny a archeologové pracují v lokalitě pod hradem. Zhruba taková je v současné době situace na Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. Intenzivně především pokračují stavbaři v úseku mezi křižovatkou Ptácké s Koněvovou ulicí a vjezdem do technologického centra. Dokončena má být dešťová kanalizace 
a do konce tohoto týdne i vodovod v tomto úseku.

Uzavřelo se i schodiště z Vodkovy do Ptácké ulice. Od minulého týdne se také posunula světelná signalizace na Ptácké ulici ve směru na Podlázky od křižovatky s Koněvovou. Nadále je zatím uzavřeno parkoviště pod Krajířovou ulicí, u které je poškozená opěrná zídka a chystá se její zabezpečení. I když termíny začínají být napjaté, stále vedení města počítá s dokončením celé revitalizace v polovině letošního roku.

Bude proto požadovat po stavebních firmách odpovídající nasazení, aby se komplikovaná dopravní situace na Ptácké zbytečně neprotahovala a vše se stihlo v plánovaných termínech.