Velmi opatrně jezděte v těchto dnech přes náměstí Míru v Mladé Boleslavi! Stavbaři je totiž doslova celé rozkopou. Bude se zde hloubit výkop pro položení nového horkovodu, na nějž se napojí nejrůznější instituce – a především na konci akce nové technologické centrum Škody Auto.

Jenže jak zachovat obousměrnou dopravu v tomto téměř nejvytíženějším dopravním místě uprostřed historického jádra Mladé Boleslavi? Postavit trasu rovnou přes trávník!

„Bylo potřeba odstranit ostrůvek na vjezdu do kruhového objezdu a dále zpevnit travnatý porost pokládkou betonových panelů a umožnit tak bezpečnou dopravu kolem stavby,“ vysvětlil mluvčí Magistrátu města Mladá Boleslav Pavel Šubrt.

Auta tak budou vyjíždět z kruhového objezdu přes betonové panely nad travnatým ostrůvkem směrem na parkoviště před Českou spořitelnou. Tam však byla další překážka v podobě betonových květináčů. A co s nimi? Vytrhat! „Květináče z prostoru parkoviště na náměstí Míru byly odstraněny, protože celý tento prostor parkoviště bude sloužit pro průjezd vozidel v obou směrech,“ dodal Šubrt.

A když dočasně vznikne z parkoviště silnice, kde pak budou lidé parkovat? Podle zástupců města má být rezidentní parkování umožněno v části parkoviště přiléhajícího k chodníku.

Částečná uzavírka náměstí Míru od kruhového objezdu má začít právě dnes, tedy v pondělí 21. července. Jestli tomu tak bude, závisí samozřejmě na postupu stavebních prací. Omezení je však poblíž centra už nyní. Například je uzavřen průjezd Dukelskou ulicí a byl zúžen výjezd z kruhového objezdu na třídu T. G. Masaryka.

Délka trasy výkopu bude zhruba 750 metrů. Vzhledem k velkému rozsahu této stavby budou uzavírky řešeny postupně v jednotlivých fázích.

S úplnými uzavírkami musí řidiči počítat také v ulici Koněvova ve dnech 26. až 28. července, na třídě T. G. Masaryka pod kruhovým objezdem ve dnech 26. až 30. července a v ulici 9. května ve dnech 9. srpna až 15. září. Rozhodnuto je již také o úplné uzavírce na Komenského náměstí pod magistrátem ve dnech 2. srpna až 3. srpna. Objížďka je nařízena ulicí Na Karmeli. Uzavírky budou mít vliv i na autobusovou dopravu.