Práce na revitalizaci praku výrazně pokročily.

Prakticky na všech cestách je již položená dlažba, včetně páteřní komunikace a na velkém prostoru před altánem ve středu parku.

Pokračuje také výstavba hřiště pro pétanque a odpočinkové plochy poblíž Tylovy ulice.

Na své místo se po odstranění pahorku a protileteckého krytu vrátila socha Jana Amose Komenského. Právě tato část parku, kde zmizel pahorek i s řadou křovin, prošla asi největší proměnou.

Lepšímu vzhledu celé lokality pomůže i úprava bezprostředního okolí vstupu do plaveckého bazénu v sokolovně a oprava chodníku v Palackého ulici, který přiléhá k parku.

Stavební práce na komunikacích mezi divadlem a sokolovnou by měly skončit do začátku listopadu.

V listopadu se ještě bude osazovat socha do nově rekonstruované kašny a dojde také na sadové úpravy v celém parku. V druhé polovině listopadu mají práce na revitalizaci parku končit rozmístěním a instalací nového mobiliáře.

Kromě stavebních prací na nové podobě chodníků a cest se rozjela naplno úprava zelených ploch a sadové úpravy. Na rozdíl od původních plánů se nebudou likvidovat staré sakury, o kterých údajně dendrologický posudek tvrdil, že jsou nemocné. Naopak se stávající aleje sakur dosazují dalšími stromy. 

Pokáceno bude celkem třiatřicet stromů, ale nově vysazeno bude více než pětaosmdesát nových, většinu z tohoto počtu by měly tvořit sakury. 

Revitalizaci parku město Mladá Boleslav zajišťuje s finanční pomocí Evropské unie z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Je jedním z projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.