Městská společnost bude do budoucna i provozovatelem bazénu. „Mladá Boleslav vybrala také zhotovitele první etapy plánovaných úprav krytého bazénu v suterénu sokolovny v Palackého ulici,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška. Podle něj půjde v počátku především o demoliční práce uvnitř budovy. První etapa prací bude stát necelé tři miliony korun bez DPH. „Naší snahou je vše smluvně ošetřit tak, aby práce začaly do léta,“ vysvětlil náměstek.

Sokolovna z roku 1905 zůstává i nadále v majetku Tělocvičné jednoty Sokol, která má s Městskou společností sportovní a rekreační areály uzavřenou nájemní smlouvu týkající se užívání plaveckého bazénu. Město se zde zavazuje platit Sokolu nájemné ve výši 20 tisíc korun měsíčně po dobu třiceti let. Součástí smlouvy je i závazek realizovat stavební a dispoziční úpravy bazénu, které se nyní připravují.

Kromě rekonstrukce samotného bazénu, jehož technologie je zhruba čtyřicet let stará, se provede také oprava suterénu budovy. Bude se jednat především o její odvlhčení a práce se dotknou také šaten a obvodových zdí.

Současně se během těchto stavebních činností provede výměna elektroinstalace a budou položeny nové podlahy. Podle slov místostarosty jednoty Sokola Bohumila Rosenkranze zde dokonce vznikne malý cvičební sál.

Krytý bazén v sokolovně byl uzavřen v červnu roku 2015 po otevření nového bazénu u lesoparku Štěpánka. Vzhledem k velkému zájmu obyvatel i návštěvníků města o plavání, které se stále projevuje přeplněnými plaveckými dráhami, bylo později rozhodnuto o znovuoživení a modernizaci bazénu v sokolovně.

O termínu oficiálního znovuotevření bazénu v sokolovně zatím rozhodnuto nebylo. Obě strany se ale shodují na tom, že před rychlostí otevření dostane přednost kvalitně odvedená práce.

„Jsem rád, že práce na rekonstrukci budou zahájeny letos i s ohledem na to, že nás ve dnech 1. až 6. července čeká celorepublikový XVI. všesokolský slet v Praze,“ řekl Bohumil Rosenkranz.

Hlavní sletový týden nabídne podle něj kromě hromadných cvičení také přehlídku výkonnostního sportu Sokol Gala ve vysočanské O2 Aréně, sportovní soutěže, pódiová vystoupení na čtyřech místech v Praze nebo divadelní a loutkářská představení.