Ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mladé Boleslavi Pavel Krpálek vysvětlil, kterých kartiček se proces týká: „Průkazu mimořádných výhod TP (modrá), ZTP (zelená) a ZTP/ P (oranžová), které mají na zadní straně dobu platnosti delší než 31. prosince 2015 i dočasných průkazů, které byly vydané po 1. lednu 2012," vyjmenoval.

Aby se výměna mohla uskutečnit, je nezbytné, aby klient přinesl důležité doklady. Vyplněnou a podepsanou žádost o přechodu nároku na průkaz OZP, dále občanský průkaz a rodný list, dosavadní platné průkazy, tedy TP, ZTP či ZTP/P a aktuální fotografii. Rozměr je stejný jako pro občanský průkaz.

V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučují úředníci vzít si s sebou také rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod.

Musí přijít osobně

Ředitel boleslavského úřadu práce upozorňuje, že výměna průkazu se neobejde bez podpisu držitele, a proto je nezbytné, aby se majitel na úřad osobně dostavil.

Úřad práce České republiky žádá klienty, aby výměnu průkazu nenechávali na posledních chvíli. Včasným vyřízením se totiž vyhnou dlouhým frontám a zbytečnému čekání, které hrozí právě v prosinci. Zároveň ale upozorňuje, že v případě držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. dubna 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Výměna průkazů se dle předběžných odhadů bude týkat přibližně 230 tisíc klientů v celé republice.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod.

„Ke 31. prosinci skončí platnost všech průkazů a jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že si nezajistí výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu," dodala Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.