Jednalo se o jubilejní 50. ročník této soutěže, do které se mohou zapojit školská i mimoškolská zařízení, děti od nejmenších až po středoškoláky. Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitálních technologií. Cílem soutěže je zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale i Integrovaného záchranného systému.

Celkem do soutěže dorazilo 176 prací v 15 kategoriích z 21 škol a 5 sborů dobrovolných hasičů. Výherci si z rukou zástupců HZS Mladá Boleslav a Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav převzali diplomy, plakety a další ceny. Všichni výherci postoupili do krajského kola této soutěže.

Po vyhodnocení si všichni mohli prohlédnout v doprovodu profesionálních hasičů jejich požární techniku a také pro ně bylo připraveno drobné pohoštění. Poděkování za spolupráci patří řediteli Hasičského záchranného sboru Mladá Boleslav Davidu Bártovi a sponzoru firmě Požární ochrana – bezpečnost práce.