Nádrž, která byla původně zbudovaná v šedesátých letech, se již mnoho let rozpadá, stojatá voda v ní hnije. Při prudkých deštích naopak podle místních obyvatel hrozí přelitím na sousední louku a pozemky, které developeři navíc nedávno prodali k výstavbě rodinných domů. Obyvatelé viní vedení obce Plazy, pod něž Valy spadají, že se situaci vůbec nepokouší řešit.

„Oprava, zachování, případně ještě další rozšíření kapacitně již tak nevyhovující nádrže, je naší nutnou prioritou. Obecní úřad s tím ale nic nedělal,“ uvedl Pavel Ševčík, jehož pozemek je také případným zatopením ohrožen. „Nakonec přišel místo potřebných úprav s nevyhovujícím řešením, a to vodní plochu buď zavézt a tím ji nenávratně zničit, anebo místo ní nainstalovat jakousi novou obskurní nádrž o naprosto nedostačujícím objemu,“ dodal.

Starosta Plazů Pavel Nejezchleba se nařčením brání. „Nádrž, která je sice oficiálně majetkem obce, sahá ještě na sousední pozemky, které v jejím vlastnictví nejsou. Ačkoliv v katastrální mapě vypadá jako samostatný útvar, ve skutečnosti část nádrže leží na pozemku soukromého vlastníka a částečně zasahuje i na místo, kde je podle mapy silnice. Náleží tedy správě a údržbě silnic,“ řekl.

Podle starosty ale nikdo z nich nejeví o řešení situace zájem. „K většímu zásahu je ale jejich spolupráce nezbytná. Nádrž byla zbudována v šedesátých letech, kdy se na tyto majetkové vztahy nehledělo, od té doby je prakticky neudržovaná,“ tvrdí Nejezchleba s tím, že hlavní odtoková roura například zcela zanikla a voda z nádrže odtéká pouze rourami, které byly původně přítokové.“

K celkovému stavu nepřispěla ani výstavba rodinných domů na protilehlém svahu, která proběhla zhruba před deseti lety. Podle starosty prodali tehdy developeři zájemcům levné pozemky bez jakékoliv infrastruktury, o jejíž zajištění se nakonec musela postarat obec. Noví obyvatelé se navíc údajně zavázali k likvidaci dešťové vody na svých pozemcích, místo toho ji ale nakonec odtokem svedli do požární nádrže. Nová výstavba, která se v blízkosti nádrže v současnosti děje, situaci pravděpodobně ještě zhorší.


Řešení, které je podle starosty v možnostech obce, a na němž v současnosti pracují, je skutečně stávající nádrž zavézt a nahradit novou podzemní nádrží o objemu 22 metrů krychlových. To se ale nelíbí Pavlu Ševčíkovi. „Navrhovaná podzemní nádrž nebude schopna pojímat spodní vody, které se následkem toho budou hromadit ve sklepích okolních objektů,“ podotkl. Proti námitkám o hrozícím zatopení se starosta ohrazuje. „Objemově by podzemní nádrž byla naprosto dostačující, zvláště vezmeme – li v potaz fakt, že bude mít konečně vyřešené funkční odtokové trubky, které u té současné chybí,“ poznamenal.

Po dobu budování by měla být ze zákona dočasně zajištěna nádrž provizorní. Hasičský sbor musí mít totiž neustále dostupný zdroj náhradní vody. Jakmile bude ten zajištěn, bude řada na Odboru životního prostředí, aby dal souhlas ke zbudování nové nádrže. „Odbor životního prostředí řízení týkající se valské nádrže pozastavil, neboť mu z obce Plazy nepřišla potřebná dokumentace,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Starosta Plazů Pavel Nejezchleba přiznal, že míč je v současnosti na jejich straně. „Nyní vše závisí na tom, jak se nám podaří zajistit pronájem provizorní nádrže, aby se celá věc pohnula.“

Další osudy nádrže jsou tedy v rukou obecního úřadu a zůstávají věcí blíže neurčené budoucnosti.