Městská policie v Bakově nad Jizerou byla v dopoledních hodinách upozorněna na velký proud vody v obci Podhradí, který tekl z obce Zvířetice. Ten pak zasahoval do vozovky, kde bylo nutné vozovku označit dopravním značením upozorňující na zvýšené nebezpečí při průjezdu. V tuto chvíli byla však řeka Jizera ještě v relativně standartním stavu. Zvýšený průtok vody a zejména výrazné stoupání hladiny, hlídky městské policie zaznamenaly podle slov ředitele Daniela Šulce v době mezi druhou a třetí hodinou odpoledne.

"Před čtvrtou hodinou odpolední se řeka vylila z koryta, a to na komunikaci směřující z Bakova nad Jizerou do obce Malá Bělá. Již po pár hodinách byl vyhlášen první povodňový stupeň. Strážníci ve večerních hodinách začali objíždět kritická místa, kterými jsou obec Podhradí, Malá Bělá a v Bakově nad Jizerou, ulice Jizerní a Linkova, kde upozorňovali občany na stoupající hladinu řeky Jizery a možné nebezpečí škod na majetku. V nočních hodinách dosáhla řeka Jizera druhého povodňového stupně. Stav toku je hlídkami stále monitorován. Dle informací ČHMÚ by mělo dojít ke zlepšení v úterý, od ranních hodin," popsal průběh povodňových zásahů Šulc.

V brzkých ranních hodinách se zvyšovala hladina řeky Jizery již jen pozvolna a jednalo se spíše o nárůsty v řádu jednoho až dvou centimetrů. Celková křivka toku pak výrazně stagnovala. V době mezi šestou a sedmou hodinou ranní dokonce voda přestala stoupat a nyní je výška hladiny cca 525 cm, což je dle stupnice povodňové aktivity, stupeň číslo dvě. V tuto chvíli měly hlídky městské policie informaci, že hladina v horních částech řeky Jizery (Jablonec nad Jizerou a Železný Brod) má klesající tendenci.

Mezi devátou a desátou hodinou dopolední se začala hladina řeky Jizery v našem městě prudce zvedat. Během jedné hodiny tak voda vystoupala až do ulice Linkova k domu čp. 46, přičemž v ranních hodinách řeka Jizera začala stagnovat v místě, kde se nachází malý můstek při vjezdu do Bakova nad Jizerou. V 11.00 hod. byl vyhlášen třetí povodňový stupeň. Hlídka městské policie neprodleně vyrozuměla SDH Bakov nad Jizerou a na místo společně s nimi se dostavil i HZS Mnichovo Hradiště. V té době již zasedala povodňová komise města, která průběžně rozdělovala úkoly všem složkám ve městě.

Dle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu se stav řeky Jizery na horních tocích zlepšuje a hladina má klesající tendenci. Zvýšení hladiny v našem městě, tak mohou mít za následek přítoky malých potoků a říček napojujících se na řeku Jizeru.