Je tomu již pět let od požehnání Mariánského pramene v lesní studánce na Boží vodě.

Obnovená tradice církevní pouti navazující na starší tradici 18. a 19. století pokračuje. Letos i navzdory horkému létu, díky kterému se cesta na poutní místo  stává pro mnohé skutečnou zkouškou.

Ve stinném zákoutí zatáčky nad obcí Jemníky, v areálu dávno zaniklých lázní, se v sobotu odpoledne sešly dvě desítky poutníků, kteří se sem dopravili různě – klimatizovanými automobily, na jízdních kolech i pěšky.

Před zrekonstruovanou kapličkou sloužil arciděkan mladoboleslavské římskokatolické farnosti Pavol Poláček mši svatou ke cti svaté Anny, patronky matek a manželství.

Ve svém kázání upozornil na nebezpečí současné krize rodiny a vyzdvihl význam svaté Anny, babičky Ježíše Krista.

Následně vyzval zájemce z řad přítomných, aby přistoupili ke svatému přijímání.

Pramen čisté vody na Boží vodě byl znám již v 15. století, ovšem v širší známost studánka vešla až při pruském obléhání Mladé Boleslavi během války o rakouské dědictví, kdy se do těchto míst ze strachu před drancováním uchýlilo mnoho obyvatel města.

Podle historických záznamů došlo k prvnímu zázračnému vyléčení vodou ze zdejšího pramene v roce 1745 a poté v letech následujících. Právě z těchto důvodů vznikl v sousedství studánky lázeňský dům a pozdější hostinec, ve kterém pořádaly svá výroční setkání četné mladoboleslavské spolky.

Místo má dodnes svůj nepopiratelný genius loci. Zastavení v parných dnech ve stínu stromů, jež jej obklopují, a občerstvení se léčivou vodou je jednak zdraví prospěšné a zároveň také svým způsobem spirituální.