Dnes a zítra se konají komunální volby do zastupitelstev obcí.

Díky tomu končí také poměrně vyhrocená předvolební kampaň, která přinesla i řadu předvolebních sporů.

Teď už mají v rukou vše jen voliči. Volby startují dnes ve 14 hodin a volit můžete až do 22 hodin. Pokud to nestihnete, máte další šanci v sobotu v 8 hodin ráno až do 14 hodin.

Od sobotního večera pak sledujte volební zpravodajství Boleslavského deníku.

Boleslavský deník proto uvádí poslední předvolební anketu mezi lídry politických stran, kteří kandidují na post primátora Mladé Boleslavi. Přečtěte si, jak odpověděli na zásadní otázky týkající se našeho města. Možná vám napoví, zda je tím kandidátem, který si zaslouží váš hlas.

Otázky:

1) Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období, jak jej chcete dosáhnout?
2) Do čeho chcete nejvíce investovat a kde na to chcete získat prostředky? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit?
3) Počítáte s privatizací obecního majetku?
4) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?


Odpovědi:

Raduan Nwelati (ODS):

1) Dokončit projekty financované z EU, zajistit čerpání schválených dotací a ucházet se o nové. Zaměřit na opravy silnic a chodníků, zajistit výstavbu krytého bazénu a centra pro ekologicko-průmyslové zpracování netříděného komunálního odpadu. S tím souvisí plánované zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu domácnostem.

2) Součinnost se společností Vodovody a kanalizace v odkanalizování některých částí města. Součinnost s krajem na realizaci tzv. Severovýchodní tangenty. Výstavba nového mostu přes Jizeru spojujícího město s příměstskou částí Čejetice. Nejvíce ale bude město investovat do obnovy silnic a chodníků a do infrastruktury celkem.

3) Počítáme s prodejem pozemků v průmyslových zónách, s prodejem pozemků na bytovou výstavbu v zónách, které jsou pro tento účel připravené a vyčleněné.

4) Mohu vyloučit, že spojení do koalice s KSČM a také to, že bychom vládli společně s ČSSD. Vládní koalici na úrovni vedení města jsme schopni uzavřít s ostatními středopravicovými stranami.

Robin Povšík (ČSSD):

1) Stabilizovat městský rozpočet, zvýšit investice do dopravní infrastruktury, zejména parkovišť, a zajistit bezpečnost obyvatel. Jedním z hlavních úkolů je navázat nové partnerství se Škodou Auto. Dosavadní vztahy mezi radnici a automobilkou jsou tristní.

2) Robin Povšík (ČSSD): Vybudovat dostatek parkovišť, včetně parkovacích domů, nové kapacity mateřských škol pro zhruba 100 dětí, nová veřejná sportoviště včetně druhé sportovní sportovní haly. Do dvou let bychom případně postavili akvapark s padesátimetrovým bazénem. Finance jak z vlastních zdrojů, tak dotace od státu, kraje i EU.

3) Robin Povšík (ČSSD): Prodeje městských pozemků na bytovou výstavbu nebo pro podnikatelské aktivity rozhodně ano. K prodeji komunálního majetku, jako jsou například Centrotherm, Vodovody a kanalizace nebo Dopravní podnik, říkám kategorické a nepřekročitelné ne.

4) Robin Povšík (ČSSD): Koalice se tvoří po volbách, jsme otevřeni jakékoli spolupráci, která přinese prospěch městu. Vyloučit můžeme kategoricky ty ze stran a hnutí, které mají v programu rasovou nesnášenlivost.

Daniel Marek (TOP 09):

1) Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, řešit odpadové hospodářství a dopravu. Nebudeme zapomínat ani na volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Budeme chtít lidem zpříjemnit pobyt ve městě i takzvanými měkkými projekty.

2) Chceme město vést k vyrovnanému rozpočtu, proto budeme prosazovat pouze investice, které budou spolufinancovány z EU. Majetek se musí nejen budovat, ale i udržovat, a to hlavně komunikace, sportoviště, kulturní památky a další nemovitosti.

3) Privatizace dalšího majetku není řešena přímo v našem programu. Po řádném finančním a právním rozboru se diskusi o možné privatizaci městského majetku nevyhýbáme.

4) Budeme spolupracovat se všemi politickými subjekty, které budou respektovat společně dohodnutý program a podmínky koaliční smlouvy, vylučujeme jen koaliční spojení s KSČM.

Jiří Řezáč (VV):

1) Zdvojnásobení finanční spoluúčasti města v sociální oblasti pro starší a potřebné spoluobčany. Dosáhnout toho chceme úsporou v oblasti zadávání veřejných zakázek a snížením investic do betonu.

2) Naše investice budou směřovat do zeleně a klidových zón ve všech částech města.

3) Obecního majetku je v současné době minimum, jelikož většina byla za posledních osm let prodána. Proto nepočítáme s další privatizací.

4) Po volbách jsme ochotni spolupracovat se všemi demokratickými stranami, ale za podmínky prosazování našich klíčových bodů programu.

Luboš Dvořák (Zvon)

1) U nás je to jednoznačné, povedla se nám první etapa našeho úkolu, tedy že skončila firma Activ. Dále chceme dosáhnout nastavení jasných pravidel parkování pro celé město, aby nebylo diskriminováno jen centrum Mladé Boleslavi.

2) Investice vycházejí z našich priorit, chceme pokračovat v revitalizaci historického jádra města, aby to neskončilo rekonstrukcí Staroměstského náměstí, která se ještě musí dokončit. Důležitá je i investice do městského divadla. Ohledně zadlužení je třeba rozlišovat dluhy a peníze, které jsou potřeba na to, aby se investice z fondů, jež jsou přislíbeny a které občas „někdo“ podepíše, mohly realizovat a nenastala patová situace.

3) Otázkou je, v jakém stavu městský majetek je. Stále jsou připravené zainvestované zóny, které by se měly dále prodávat. To je záležitost běžného obchodu. Pokračuje a doufám, že i bude pokračovat prodej nebytových prostorů. Co se týče bytů, ta již téměř končí, zde se musí dokončit prodej bytů v Zalužanech.

4) Na začátku jsme řekli, že jsme vyloženě pravicová strana. Do koalice bychom nešli s komunisty a ČSSD.

Pavel Filip (Strana zelených)

1) Do akvaparku (o jeho výsledné podobě a tedy i míře investice bych nechal uspořádat referendum) a do rozvoje zeleně a vodních prvků v celém městě. Hlavně Náměstí Republiky a Mírové náměstí je potřeba zásadně proměnit.

2) Do dalšího komplexního rozvoje města – akvapark, komunikace a parkovací místa, ekologické zpracování komunálního odpadu, rozvoj zeleně a vodních ploch, zateplování škol, vytvoření stálé městské galerie. Pro financování maximálně využívat dotační tituly EU, a pokud to dovolí úvěrové zatížení rozpočtu města, tak samozřejmě i s využitím bankovní půjčky.

3) Město by mělo vlastnit především ten majetek, který je strategický a nebo nevyhnutný pro fungování města z hlediska zákona o obcích. Ostatní majetek (především pozemky, byty a další nemovitosti) lze se souhlasem zastupitelstva prodávat.

4) Budu rád, když současná koalice (včetně nových politických subjektů) bude pokračovat. Spolupracovat lze s kýmkoliv, podporuji dobré myšlenky, projekty ať už je jejich překladatelem kdokoliv.
Zcela vyloučit mohu koalici s KSČM, je pro mě zcela nepřijatelné, že se někdo v roce 2010 hlásí k předlistopadovému fungování KSČ.

Otázky

Další skupina reportérů Deníku položila politikům tři otázky, přičemž první dvě sdružila do jedné.

1) Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a do čeho chcete nejvíce investovat?
2) Počítáte s privatizací obecního majetku?
3) S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?

Odpovědi

Jaroslav Vedral (KDU-ČSL)

1) Hlavní úkol pro město vidím v co nejmenším zadlužování, investicích do zeleně a do životního prostředí. Konkrétní projekty budou záležet na okolnostech po volbách.

2) S privatizací městského majetku počítáme jen v co nejomezenější míře.

3) To sdělíme až podle výsledků voleb.

Jiří Bouška (Volba pro MB)

1) Za nejdůležitější úkol považujeme navázání úzké spolupráce se Škodou Auto. Konkrétní investice jsou otázkou rozpočtu, bude se muset investovat již do nastartovaných projektů. Chceme podporovat volnočasové aktivity, tím myslím výstavbu a opravy hřišť. Také bychmo rádi upravili náměstí Republiky či volný prostor u kina Forum. Je nutné investovat do chodníků v příměstských částech.

2) Vždy je to individuální otázka, nelze říci jen obecně ano, nebo obecně ne. Určitě se privatizaci nebráníme, ale musí se posoudit případ od případu.

3) S jakoukoliv stranu, která bude mít za cíl rozvoj města. Určitě ale nebudeme spolupracovat s KSČM

Josef Dovolil (KSČM)

1) Hlavním úkolem pro nové vedení města by mělo být snížení zadluženosti městské pokladny a vytváření podmínek pro maximální příjem financí z krajských, státních a především evropských zdrojů. Je mnoho oblastí, do kterých je třeba v Mladé Boleslavi investovat. Jako velmi důležité vidíme řešení dopravy ve městě včetně parkování. Jsou i jiná řešení než drahé parkovací domy, i některé nové dopravní stavby se jeví jako špatně dimenzované a nevyhovující.

2) Součástí našeho volebního programu je zásadní nesouhlas s prodejem podílů v organizacích zřizovaných městem, nebo v nichž je město akcionářem (VaK, Compag, Centrotherm, atd). To ovšem neznamená, že by město nemohlo prodávat např. pozemky a umožnit tak příliv investorů především z oblasti nenavázaných na automobilový průmysl.

3) Mnohokrát jsme deklarovali, že KSČM chce na komunální úrovni řešit věcné problémy a hájit zájmy většiny občanů bez zbytečného politizování. Krajně vyhrocená volební kampaň některých politických stran a volebních uskupení stojí ohromné prostředky, vytváří až nenávistné prostředí, ale občanovi nepřinese nic. Nevymezujeme se předem k žádnému subjektu, který se účastní politického klání, a který neprosazuje něco, co je v rozporu s naším volebním programem.

Na primátora Mladé Boleslavi kandidují také Josef Pelant (Strana práv občanů Zemanovci) a Marie Pozděnová (Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa). Vyjádření těchto dvou lídrů se nám získat nepodařilo.

(psv, red, čtk)