Plné ruce práce mají momentálně úředníci po celé České republice. Došlo totiž ke spuštění Portálu stavebníka, díky němuž se digitalizuje stavební řízení. Přestože by měl nový systém usnadnit celý proces, lidé raději zvolili starý způsob podání. Jedním z důvodu by mohlo být to, že nebyli dostatečně seznámeni s novým systémem a neví, co očekávat.

Jinak tomu není ani v Mladé Boleslavi, kde řeší dvojnásobek stavebních žádostí oproti loňskému roku. Zatímco v červnu 2023 museli úředníci zpracovat 389 nových podání na stavebním úřadu, letos se jedná o číslo 835, přičemž je potřeba k tomu připočíst ještě 300 rozpracovaných žádostí u každého referenta. Přestože se jedná o vysoká čísla, fronty se v Mladé Boleslavi netvořily a referenti zvládli přijmout všechna podání průběžně.

Nový systém je však spojený se zmatky. Úředníci sice byli proškoleni, ale ne dostatečně. „První školení probíhala sice již od listopadu 2023, ale vzhledem ke stavu legislativního prostředí přinášela více otázek než odpovědí,“ sdělila Šárka Charousková, tisková mluvčí města Mladá Boleslav, s tím, že pokud někdo vznesl otázku, odpovědí bylo pouze odkázání na prováděcí vyhlášku, která nebyla v tu dobu ještě platná, nebo neprošla ani schvalovacím procesem. „Je pravdou, že zejména v období května a června došlo k zintenzivnění školení a Ministerstvo pro místní rozvoj nabízelo vzdělávací videa a prezentace, ale s ohledem na situaci na stavebních úřadech se těžko hledá prostor na proškolení,“ odkazovala Šárka Charousková na zahlcení úřadu žádostmi.

Další pochybnosti pramenily z toho, že funkční systém administrace v hodnotě 300 milionů korun bude nahrazen novým za desetinu ceny. Úředníci totiž nevěřili, že se tomu starému systému dokáže vyrovnat. Otázky vyvstaly také při spuštění školicího prostředí na konci května letošního roku. Nebyl ještě naplno funkční a testování provázely neavizované změny, které vedly k dalším pochybám. „Výpadky systému byly samozřejmě očekávány, jak je tradiční z předchozích zavádění digitalizací,“ sdělil Karel Dvořák, vedoucí odboru výstavby a územního plánování v Benátkách nad Jizerou.

Co se týká odpovídající techniky, Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo nákup, dodávku a financování, ale ani tento aspekt se neobešel bez problémů. Úřad v Mladé Boleslavi si převzal 23 počítačů s příslušenstvím dne 20. června 2024. „Stav dodaných počítačů vyžaduje doinstalování dalších programů. To reálně nebylo možné zvládnout k 1. červenci, a proto jsou počítače postupně předávány uživatelům na stavebním úřadě,“ uvádí Charousková. Dodává, že počítačům chybí jak základní kancelářské programy, tak i ty antivirové, nebo systémy, které se využívají ke zpracování žádostí podaných do konce června. Podobně jsou na tom referenti z Benátek nad Jizerou, kteří obdrželi část techniky 24. června.

Oproti referentům z Benátek nad Jizerou, kteří hodnotí nový zákon jako zmatečný a nesrozumitelný, úředníci z Magistrátu města Mladá Boleslav nový stavební zákon vítají jako změnu k lepšímu. Problémy ale vidí jinde. „Co je za nás největší problém, je to, že se stávající funkční informační systém nedokázal nahradit novým funkčním systémem, a samo Ministerstvo pro místní rozvoj připouští, že jeho některé funkcionality budou k dispozici v září či nejpozději do konce roku,“ upřesnila Šárka Charousková. To pro úředníky znamená zvýšení administrativní zátěže a prodlužování termínů při vyřizování žádostí.

Metodiku referenti obdrželi dokonce až v pátek 26. června letošního roku, tedy poslední pracovní den před spuštěním systému. Úředníci se tedy průběžně se systémem seznamují a je ve hvězdách, zda se najdou další nesrovnalosti, nebo je počáteční krize zažehnána. Je třeba říct, že vzhledem k výše zmíněným okolnostem není chyba na straně úředníků, jak si mnozí myslí. Proces zavádění byl natolik chaotický a plný změn, že čas určený pro proškolení nebyl dostatečný.“Úředníci dělají vše pro to, aby kvalitně a zodpovědně konali svou práci,“ dodala Šárka Charousková.

Mohlo by vás zajímat: I rok po uzavření pobočky chce Boleslav vrátit zpátky poštu na sídliště

Bývalé sídlo pobočky České pošty na náměstí Republiky v Mladé Boleslavi. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický