Své o tom vědí v Lumě v Nerudově ulici v Mladé Boleslavi, poradně pro oběti domácího násilí, trestných činů a další osoby v krizi. „Jedná se o období, v němž v mnoha rodinách vrcholí dlouhodobé krize a častěji než jindy graduje domácí násilí. Luma proto již tradičně poskytuje odbornou a potravinovou pomoc i koncem roku,“ řekla ředitelka poradny, Martina Brzobohatá. Luma bude mít otevřeno podle aktuální potřeby a po domluvě na telefonním čísle 774 607 840. 

Boleslavská poradna v letošním roce poskytovala celoročně pět druhů sociálních služeb, dále pomoc obětem trestných činů a materiální pomoc zejména ve formě potravin a hygienických potřeb. Služby poskytuje jako ambulantní, terénní nebo v této kombinaci. Například službu odborné sociální poradenství čerpalo 83 občanů Mladé Boleslavi, jimž bylo poskytnuto 192 intervencí. Službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která je určena rodinám s ohroženými dětmi, využívalo dlouhodobě 24 rodin z Mladé Boleslavi prostřednictvím 133 intervencí. 

Ve středu se zpívalo například i v mladoboleslavské Základní škole Pastelka v Severním městě.
Sloupek Jiřího Macka: Kde se vzali, tu se vzali...

„Intervenční centrum Mladá Boleslav pomáhalo letos zatím 34 místním obětem domácího násilí prostřednictvím 218 intervencí. Terénní programy byly přímo v Mladé Boleslavi poskytovány 37 rodinám a telefonická krizová pomoc více než 160 uživatelům,“ dodala. Většina klientů čerpala opakovanou pomoc. Celkové počty klientů, kontaktů a intervencí jsou ale vyšší, neboť sociální služby jsou poskytovány nejen v Mladé Boleslavi, ale na území celého okresu. 

Služby jsou poskytovány celoročně ve všedních dnech od 8 do 18 hodin, v závažných situacích i později a o víkendech a svátcích. Podrobné informace jsou na webových stránkách www.luma-mb.cz.

Ilustrační foto.
Škoda hlásí další rekord