Popeleční středa je prvním dnem postní doby, tedy období příprav na Velikonoce. V této době by měli být věřící střídmější. „Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe,“ píše na svém Farnost Mnichovo Hradiště.

Datum Popeleční středy je pohyblivé. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí, při níž se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V roce 2025 bude Popeleční středa 5. března.

K tomuto dni se kromě samotného půstu mezi katolíky vztahuje také přijímaní takzvaného popelce, znamení kříže popelem na čelo. Kněz přijímání doprovází slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu…", nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš".  Mše svatá s udílením popelce v Mnichově Hradišti začne v kostele sv. Jakuba v 17 hodin.