Letec Metoděj Vlach poprvé vzlétl se svým letadlem poblíž dnešní křižovatky ulic Havlíčkova a Bezručova v Mladé Boleslavi v roce 1912. V současné době se letectví těší velkému zájmu veřejnosti a v Mladé Boleslavi se dokonce již několik let pořádají letecké dny. Nadšenci z Nadačního fondu Letadlo Metoděje Vlacha proto chtějí postavit tomuto letci pomník.

Podle prvních návrhů a předběžného souhlasu architekta města by měl vzniknout na městském pozemku právě na křižovatce ulic Havlíčkova a Bezručova.
Odhalení pomníku se plánuje na termín blízký datu 8. listopadu 2007, kdy právě před 95 lety Metoděj Vlach poprvé veřejně vzlétl. Odhalení pomníku by měl dokonce podle plánů organizátorů provést prezident České republiky Václav Klaus společně s primátorem města Mladá Boleslav a zástupcem představenstva Škoda Auto. Stavební náklady by měly dosáhnout 800 tisíc korun. Po dokončení bude pomník předán magistrátu Města Mladá Boleslav.

Návrhy provedli Michal Hlaváček a sochař profesor Moravec. Na ploše budou umístěny kamenné kvádry, které budou symbolizovat město Mladá Boleslav v roce 1912, a to včetně firmy Laurin & Klement. Na místě, kde Metoděj Vlach poprvé vzlétl, bude umístěna kamenná postava letce v nadživotní velikosti. Nad celým prostorem bude kovový oblouk symbolizující první let a křídlo letadla s dobovým profilem. Prostor bude funkční, to znamená, že na jednotlivé kvádry si bude možné sednout. Návrhy budou předloženy k posouzení hlavním partnerům projektu, a to Magistrátu města Mladá Boleslav a firmě Škoda Auto.

Poté bude vypsána sbírka mezi podnikateli i veřejností v regionu. Jména těch osob nebo firem, které přispějí dohodnutou částkou, budou vytesána do kamenných kvádrů v prostoru pomníku.