Kosmonoským Pomněnkám se na červnovém Národním šampionátu mažoretek dařilo. Skupina seniorek se nakonec s pódiovou skladbou Nikol Pecháčkové umístila na druhém místě, získala titul I. Vicemistra České republiky a nominovala se na mistrovství Evropy, které se uskuteční už za pár týdnů, na počátku října, v italském Lignanu.

V červnu byla účast na mistrovství v Itálii obrovským důvodem k radosti. Jenže s blížícím se datem závodů a přípravami se ukázalo, že finanční zátěž spojená s účastí na mezinárodním šampionátu přinese nejen vedoucím oddílu také pěknou řádku starostí.

Mažoretky požádaly město o mimořádnou padesátitisícovou dotaci na zajištění dopravy do Itálie. Jenže rada města přihlédla k tomu, že mažoretky už na letošní rok získaly dotaci ve výši 150 tisíc korun a doporučila zastupitelům žádosti nevyhovovat.

„Mažoretky nejsou tak známé jako třeba fotbalisti, dostaly jsme ale peníze třeba od Ško-Energo nebo nám přispívala Mladá Boleslav. Seženeme si dost, ale náklady na mistrovství Evropy jsou značné. Do Lignanu pojede dvacet dívek s doprovodem a děvčata musí platit jednak startovné a také za vstup na závody," vysvětlila na zasedání zastupitelů zástupkyně sportovní organizace.

Zastupitel Miroslav Štěpánek navrhl dotaci přidělit. Ze dvou důvodů: v první řadě za vzornou reprezentaci města a v druhé řadě proto, že organizací zaměřených na mladé dívky ve městě mnoho není.

„Činnost spolků musíme podporovat, ale ne dotovat," upozornil starosta Jiří Müller, a zopakoval tak prohlášení, kterým uváděl před několika měsíci diskuzi nad rozdělováním dotačních peněz spolkům a zájmovým organizacím. Zároveň připomenul, že město bude brzy velké peníze potřebovat na pořízení projektové dokumentace a samotnou výstavbu nové sportovní haly.

Poté, co zastupitelka Jana Křížková navrhla ponížit diskutovanou částku na polovinu, přistoupili zastupitelé k hlasování. Pětadvacet tisíc však mažoretkám těsně přiznáno nebylo. Jenže zastupitelé dalším hlasováním jejich žádost ani nesmetli ze stolu. Shody bylo dosaženo až po pětiminutovém dohadovacím řízení.

Výsledek? Příspěvek ve výši 20 tisíc korun. Zastupitelka Markéta Pekařová rovněž navrhla, že by zastupitelé mohli uvažovat o zřízení sociální a zdravotní komise, která by v konkrétních případech, kdy rodiny nejsou schopné financovat zájmovou činnost dětí, rozhodovala o oprávněnosti přidělení peníz z městské kasy.

Příští rok začne nejen v Kosmonosích platit nový grantový systém, jehož prostřednictvím se budou peníze spolkům a zájmovým organizacím rozdělovat několikrát do roka. Město aktuálně připravuje pravidla pro tento systém.

Debata o příspěvku na dopravu mažoretek na mistrovství Evropy však potvrdila to, co už zastupitelé avizovali dříve město nebude chod spolků dotovat, ale bude ochotné na jejich činnost přispívat, pokud prokáží, že jsou schopné alespoň část svých výdajů pokrýt sponzorskými penězi, které samy získají.