Slova chvály padala ve čtvrtek večer na adresu Městské policie Mladá Boleslav. A samou chválu z úst vypouštěli zastupitelé města. Je to tedy něco, jako když vás chválí šéf, tedy chvála, která znamená nejvíce.

Zastupitelé byli spokojení s výroční zprávou, z které vyplývá, že v Mladé Boleslavi poklesla kriminalita, respektive počet přestupků. Paradoxně se ale vybralo výrazně více peněz na pokutách. To je dáno tím, že strážníci udělují recidivistům stále vyšší pokuty. Strážníkům se také podařil snížit počet bezdomovců ze 131 na 23.

Z úst koaličních i opozičních zastupitelů zaznívala na účet strážníků jen chvála. „Práce městské policie se vylepšuje a odvádí v našem městě velmi dobrou práci. Kvitováno například bylo, že se radikálně snížil počet bezdomovců,“ řekl dnes na tiskové konferenci náměstek primátora Adolf Beznoska.

63 strážníků

V roce 2011 měla Městská policie Mladá Boleslav v pracovním poměru 63 strážníků, 3 civilní zaměstnance a 6 pracovníků se sníženou pracovní schopností městského kamerového dohlížecího systému. Delší debata byla například o problémových lokalitách v Mladé Boleslavi, a to především o Havlíčkově ulici u Kauflandu.

Jako pozitivní mladoboleslavští politici vidí velkou aktivitu v prevenci. V roce 2011 byl uskutečněn globální projekt „Ne – Bezpečný internet“. Jednalo se o projekt zaměřený na informovanost občanů o nebezpečích číhajících při komunikaci prostřednictvím elektronických médií. Realizován byl prostřednictvím dvou na sebe bezprostředně navazujících projektů.

Prevence a bezdomovci

Prvním dílčím projektem byly – „Spoty pro prevenci kriminality“ výroba šesti spotů týkajících se problematiky Ne - bezpečného internetu. Tyto spoty jsou využity jak pro potřeby „Veřejně přístupné Led obrazovky“, tak pro vlastní preventivní programy městské policie. Druhým projektem byla mediální kampaň „ Bezpečný internet“, jejímž cílem bylo informovat v maximální možné míře občany v produktivním věku – rodiče dětí o možných nebezpečích, které číhají na „Internetu“ jak na děti tak i na ně samotné.

Na území města bylo na podzim roku 2010 evidováno 131. V průběhu první poloviny roku 2011 se tento počet podařilo snížit na cca 80 osob bez domova. Tyto problémové osoby se ponejvíce zdržovaly v centru severního sídliště v okolí obchodního domu Kaufland. Dále se strážníci městské policie v letních měsících snažili tento počet ještě více snížit a to zejména o bezdomovce z řad cizinců, které při každé příležitosti důrazně přesvědčovali, aby svůj osobní problém odjeli řešit do místa svého posledního trvalého bydliště, kde mají vyšší šanci vyřešit svou situaci. Tímto se podařilo počet osob bez domova ke konci roku ustálit na čísle 23.