„V 07.45 hodin telefonicky oznámil občan, že v Bezděčínské ulici před číslem popisným 277 leží na zemi větší množství použitých injekčních stříkaček. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která sebrala a do speciálního boxu uložila celkem 20 stříkaček,“ uvedl k případu velitel Městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

Práce na krytém bazénu v Sokolovně
Práce na bazénu v sokolovně pokračují

Hrůzný nález děsí magistrát i opoziční zastupitele. „Samozřejmě jsme si vědomi tohoto problému, právě proto se strážníci mimo jiné zaměřují na výskyt použitých injekčních stříkaček a snaží se ulice od nich čistit. Pracujeme i na celé řadě dalších preventivních akcí a projektů, které se týkají problematiky uživatelů drog,“ uvedla mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková.

Ta vypíchla například nově zřízené oddělení bezpečnosti a prevence kriminality, které navázalo úzkou spolupráci s K-Centrem, které se o drogově závislé v Boleslavi  stará, například prostřednictvím terénní služby. Společně pak připravují preventivní program a některé další kroky. „Navíc jsme v tomto ohledu začali nedávno těsněji spolupracovat i s Policií ČR, po níž chceme, aby důsledně tuto oblast v Mladé Boleslavi řešila, na toto téma proběhlo i jednání s ředitelem krajské policie,“ dodala Charousková, podle které je problém drogově závislých velmi závažné téma a snížení dopadu tohoto negativního vlivu na obyvatele města je jednou z priorit vedení města.

Ilustrační foto
V září Boleslav rozhýbou nábory do sportovních oddílů v režii města

Jak se na to dívá opozice? „Vedení města i Škodovky si uvědomuje problém s drogami v Mladé Boleslavi, a o dílčí řešení se snaží. Nicméně z mnoha informací od občanů je zjevné, že v MB musí být varny drog, prodej probíhá i na frekventovaných místech a za bílého dne, čehož jsme mnozí z nás svědky při pěších pochůzkách městem, je tady snaha odhalení varen?“ klade si otázku opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová.

V Boleslavi od letošního roku platí zákaz požívání návykových látek na veřejných prostranstvích, aby po přistižení takové chování mohli policisté rovnou pokutovat.

Podle Kypty policistům nechybí ani prostor na prevenci. „Prevenci se věnujeme celoročně v rámci preventivních programů, kterých je celkem 27, včetně protidrogové prevence. Jen v loňském roce preventivními programy městské policie prošlo přes 8 tisíc osob – převážně dětí. Drogy však nejsou jediným problémem, proto naše preventivní programy na sebe navazují a řeší prevenci komplexně," popsal. Velitel také zdůraznil, že v tomto případě existuje vazba mezi cigaretou, alkoholem, drogami a různými formami násilí. Přestože existuje snaha městské policie i města samotného tak podle Kypty hlavní tíhu v boji s drogami nesou kolegové z PČR.

Nezapomněl také zmínit, že policie není samospásná a že drogová problematika je mnohem hlubší. Základním předpoklad jejího řešení pak vidí hlavně ve fungující rodině, vhodných volnočasových aktivitách, účinném právním systému, informovanosti obyvatel a potencionálních uživatelů omamných látek i způsobu zdravého životního stylu, ve kterém drogy nemají žádné místo.

Cirk La Putyka v Mladé Boleslavi
V Boleslavi se předvedl Cirk La Putyka