Jednání se vedly i o tom, jaká by měla být další spolupráce mezi městem a policií. „Nejsme schopni ve stávajícím počtu hlídat v Benátkách 24 hodin denně. Proto jsme se snažili nasměrovat vedení Benátek například k tomu, aby využilo dobrovolníky ke sledování monitorů kamerového systému. U nich totiž nemusí sedět policista, ale klidně i důchodce nebo člověk pohybově postižen,“ naznačil Ivan Žučenko.

„Bavili jsme se i o tom, ve kterých částech města je potřeba více zasahovat,“ uvedl další téma schůzky starosta Benátek Jaroslav Král.

Žučenko zároveň apeloval na potřebu zřídit v Benátkách městskou policii. Tu však starosta prozatím odmítá. „Spíše chceme, aby státní policie funtovala lépe, než abychom zřizovali další,“ uvedl Král.

Dopis s nabídkou setkání zástupců města s policisty poslal policejní ředitel na všechny města i obce Mladoboleslavska. Ne všichni starostové ale podle ředitele Žučenka dosud zareagovali.