Jedná se o hostince U Jezdce, U Černého orla a U Bílého beránka. Dnes na místě prvního stojí na náměstí lékárna U Zlatého lva. Hostinec byl zbourán roku 1915 kvůli výstavbě okresní pojišťovny.

Na místě druhého, který byl stržen v roce 1913, najdeme poštu též na náměstí. V této hospodě se scházeli členové rozmanitých spolků, například řemeslnické besedy či Sokola.

Třetí z výše uvedených hostinců se nalézal v dnešní ulici Víta Nejedlého, č. p. 9. Toto místo sloužilo pro nabízení pohostinských služeb již od počátku 18. století, kdy již zde stála panská hospoda. Před vybudováním železnice u domu zastavovaly dostavníky jezdící do Prahy a Liberce.

Na zbývajících snímcích jsou domy, jež sloužily k jiným než pohostinským účelům, ale také již neexistují. Více k nim v popiscích u fotografií.