Koncem třináctého století se Chotětov stává společně s oblastí Podbezdězí majetkem královským, což pro obyvatele představovalo úlevu od robotních povinností na rozdíl od obcí, podléhajících šlechtě. Podle dochovaných dokumentů byli místní obyvatelé svobodní majetkem i osobně, pouze s povinností odvádět daň bělskému soudu a v čase potřeby být připraveni pozdvihnout zbraň na obranu královských zájmů. Ještě v době Rudolfa II. byl Chotětov císařským majetkem, tehdy jako součást brandýského panství. Robotní povinnosti pro místní se zmiňují až v 18. století.

Hlubokou tradici má Chotětovská škola podle dochovaných údajů zde působil učitel při chrámu svatého Prokopa nejpozději v roce 1384. Základní škola se v Chotětově nachází dodnes nová budova pochází z roku 1894, kdy nahradila starou, jež do té chvíle vydržela údajně stát déle něž 500 let! Dnes chotětovská škola poskytuje vzdělání žákům od první do páté třídy.

Bezpochyby nejvýznamnější chotětovskou památkou je kostel svatého Prokopa, připomínaný již od roku 1352. Stojí údajně na místě pohanského obětiště. Později byl přestavěn v barokizujícím stylu, který byl zachován podnes.

Od roku 1908 má Chotětov status městyse. K letošnímu lednu čítal počet obyvatel 1059. Kromě zmíněné základní školy funguje v městysi rovněž školka mateřská. Chotětov má také svou poštu, Sbor dobrovolných hasičů i myslivecký spolek, funguje zde TJ Sokol i víceúčelový sportovní areál. (ks)