Svůj názor však neprojevovali jen obyvatelé Prahy, ale revoluční dění zasáhlo celou republiku. V Mnichově Hradišti projevili obyvatelé svůj nesouhlas připojením ke generální stávce, která proběhla 27. listopadu, i vyvěšováním plakátů a výzev k akci na veřejně přístupných plochách, obchodech i autobusových zastávkách.

Po zrušení článku 4 ústavy o vedoucí úloze KSČ a prohlášení invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 jako vměšování se do vnitřních záležitostí suverénního Československa lidé sundali i symboly režimu z veřejných budov po celém městě.