Písemné prameny z 11. století hovoří o lokalitě dnešní Čisté jako o „Záhvozdu“, řídce osídlené oblasti, která byla državou Markvarticů. Významu později nabyla obec díky své poloze na kupecké cestě z Mladé Boleslavi do lužického Budyšína. Její obyvatelé měli zřejmě za úkol stezku chránit a výměnou za to byli zproštěni daní. Odtud tedy zřejmě pochází nezvyklé jméno lidé v obci byli svobodní a nezatížení daní, tedy „čistí“.

Vydáme li se v rychlosti dějinami obce až k dnešním časům, nedá nám než zastavit se u několika dat - 1697 - 1700, výstavba chrámu svatého Vavřince. 1867 - obec má své vlakové nádraží, o rok později továrnu na lepenku a cement. 1912 - výstavba vodovodu. 1924 - obec je elektrifikována. 1927 - při krutých mrazech po Vánocích naměřeno na zdejší poměry těžko uvěřitelných mínus 37 stupňů. 1950 - obecní rozhlas, 1953 - nová hasičská zbrojnice, 1977 - výstavba kulturního domu. A tak dále až dodnes, k obci se 759 obyvateli (ke konci roku 2017), s vlastní školou, poštou i zdravotnickým zařízením, hřištěm i tenisovými kurty.

Skvrnou na kráse je ovšem neutěšený stav tři sta let starého kostela - studenti architektury sem dokonce občas chodí „za domácí úkol“ projektovat nanečisto jeho rekonstrukci. (ks)