Říční plovárny vznikaly ke konci 19. století na mnoha místech toku Jizery, která sloužila jako oblíbený vodní zdroj pro zchlazení. Jednalo se o vymezené úseky říčního toku na březích doplněné o dřevěné převlékárny a často i menší pohostinské zařízení se stálým či dočasným personálem včetně plavčíků.

Oblíbená benátecká koupací lokalita sloužila svému účelu až do konce 50. let, kdy říční plovárnu nahradilo městské koupaliště. Kromě organizovaných plováren byla i další místa podél toku Jizery upravena a předělána na koupací místa, ale v takových případech se nedá hovořit přímo plovárnách.