Při svém vzniku boleslavský sokol čítal 67 členů. Až o dvacet let později, v roce 1883, získal spolek své vlastní cvičební prostory. Do té doby se členové pohybovým aktivitám věnovali v prostorách městské besedy a v letních měsících na vycházkách a výletech.

Sokolovny se však dočkali až o dalších více než dvacet let později. Do roku 1903, kdy byl na bývalé Šámalovské zahradě naproti nedávno postavené reálce položen základní kámen. Mezitím sloužily ke cvičení masné krámy v Masné ulici. Stavba sokolovny byla dokončena v roce 1905.